Finnanest.fi

väitös
Johanna Hästbacka
LT, erikoislääkäriHyks, ATEK, tehohoitojohanna.hastbacka[a]hus.fi MATRiKSin METALLoPRoTEinAASiT KRiiTTiSESTi SAiRAiLLA PoTiLAiLLA
Johanna Hästbacka
Helsingin yliopisto 31.5.2013
vastaväittäjä
Professori Arvi Yli-Hankala, Tampereen yliopisto Esitarkastajat
Professori Else Tønnesen, Århusin yliopistoProfessori olli vainio, oulun yliopisto substraatin perusteella: kollagenaasit vat muita MMP:ja, ja lisäksi ryhmään solukalvolle paikallistuvat MT-MMP:t (MT = membrane-type) (MMP-14, -15, -16, -17, -24 ja -25), sekä muut MMP:t (2). väitöskirja ja osatyöt
Matrix metalloproteinases in critically ill patients.
iii Hästbacka J, Tiainen M, Hynninen M, Kolho E, Tervahartiala T, Sorsa T, Lauhio A, Pettilä v. Serum matrix metalloproteinases in pa- tients resuscitated from cardiac arrest. The association with therapeutic hypothermia. i Hästbacka J, Hynninen M, Kolho E, Pettilä v, Tervahartiala T, Sorsa T, Lauhio A. Collagenase 2/ matrix metalloproteinase 8 in critically ill iv Hästbacka J, Linko R, Tervahartiala T, patients with secondary peritonitis. Shock varpula T, Hovilehto S, Parviainen i, Sorsa T, Pettilä v. Serum MMP-8 and TiMP-1 in critically ill patients with acute respiratory ii Lauhio A, Hästbacka J, Pettilä v, Tervahartiala failure: TiMP-1 is associated with increased T, Karlsson S, varpula T, varpula M, Ruokonen 90-day mortality. Anesth Analg (hyväksytty E, Sorsa T, Kolho E. Serum MMP-8, -9 and TiMP-1 in sepsis: High serum levels of MMP-8 and TiMP-1 are associated with fatal outcome in a multicentre, prospective cohort study. Hypothetical impact of tetracyclines. Pharma- 62 Finnanest
neutrofiiliperäiset metalloproteinaasit.
vähän tietoa, joka sekin on ristiriitais- säätelijänä, sekä voimistaen että hil- sairailla potilailla ja tutkia, voidaanko liten sitä (3). Erityisen mielenkiinnon selviytymistä. Lisäksi haluttiin tutkia, lähes välittömästi, kun ne aktivoitu- seen sepsiksestä (9–11). Myös elinhäi- puutteellisesti tunnettuja, ja toisaalta MMP 8:aa ja 9:ää (6, 12–14). Kliinisiä aineisto ja menetelmät
terveitä vapaaehtoisia koehenkilöitä. >>
2014; 47 (1)
Finnanest 63
teerit täyttyivät. Potilaiden seerumin MMP-8, -9 ja TiMP-1 tasoja verrattiin Johtopäätökset
terveisiin koehenkilöihin. Lisäksi ver- otettuja verinäytteitä. Potilaat olivat kammiovärinästä elvytettyjä. Heistä minäytteistä tutkittiin MMP-7, -8 ja -9 sekä TiMP-1 tasoja ja verrattiin niitä sepsistä ja septistä sokkia sairastavil- mitattuihin tasoihin. Lisäksi vertailtiin sepsispotilailla korkeampi kuin niillä, sairastavilla ja niinikään akuutin hen- jauksen kriteerien täyttyessä (yli 6 h ansiosta, mikä olisi uusi viite siitä, tärkeimmät tulokset
64 Finnanest
Modulation of matrix metalloproteinase-9 metalloproteinase-1 in sepsis. int J Clin Exp 12. Maitra SR, Bhaduri S, valane PD, ym. inhibition of matrix metalloproteinases by chemically modified tetracyclines in sepsis. nismeista ja vahvisti käsitystä siitä, 13. Steinberg J, Halter J, Schiller HJ, ym. Metalloproteinase inhibition reduces lung injury and improves survival after cecal ligation and puncture in rats. J Surg Res 14. Steinberg J, Halter J, Schiller H, ym. Chemically modified tetracycline prevents the development of septic shock and acute viitteet
respiratory distress syndrome in a clinically 1. Gross J, Lapiere C. Collagenolytic activity applicable porcine model. Shock 2005; 24: assay. Proc natl Acad Sci uSA 1962; 48 : 15. Hoffmann u, Bertsch T, Dvortsak E, ym. inhibitors are elevated in severe sepsis: metalloproteinases and tissue inhibitors of Prognostic value of TiMP-1 in severe sepsis. metalloproteinases. Structure, function, Scand J infect Dis 2006; 38: 867-72.
16. Lorente L, Martín M, Labarta L, ym. Matrix inhibitor of matrix metalloproteinases-1 mortality in sepsis. Crit Care 2009; 13: bacteria and in septic shock. Clin Microbiol 17. Gäddnäs, F, Sutinen MM, Koskela M, ym. 4. Rodríguez D, Morrison CJ, overall CM. Matrix metalloproteinase-2, -8 and -9 in serum and skin blister fluid in patients with severe sepsis. Crit Care 2010; 14: R49.
18. Solan PD, Dunsmore KE, Denenberg AG, ym. A novel role for matrix metalloproteinase-8 in sepsis. Crit Care Med 2012; 40: 379-87.
19. Rosenberg GA, Estrada EY, Dencoff JE, metalloproteinases regulate cell behaviour. Ann Rev Cell Dev Biol 2001; 17: 463-516.
6. vandenbroucke RE, Dejonckheere E, van delayed opening of the blood-brain barrier: 8-dependent extracellular matrix cleavage 20. Rosenberg GA, Cunningham LA, Wallace diseases. J neurosci 2012; 32: 9805-16.
metalloproteinases in reperfusion injury 7. Rosenberg GA, Estrada EY, Dencoff JE. to rat brain: activation of MMP-9 linked to stromelysin-1 and microglia in cell cultures. opening after reperfusion in rat brain. Stroke 1998; 29: 2189-95.
8. García-Prieto E, González-Lopéz A, Cabrera S, ym. Resistance to bleomycin-induced lung fibrosis in MMP-8 deficient mice is mediated by interleukin-10. PLoS one 2010; 5:e13242. induction of gelatinase B and MCP-2 in baboons during sublethal and letal bacteremia. Cytokine 1997; 9: 412-5. 10. Castellheim A, Thorgersen EB, Hellerud BC, ym. new biomarkers in an acute model of live Escherichia coli-induced sepsis in pigs. Scand J immunol 2008; 68: 75-84.
2014; 47 (1)
Finnanest 65

Source: http://www.finnanest.fi/files/hastbacka_matriksin_metalloproteinaasit_kriittisesti_sairailla_potilailla.pdf

cvc.cervantes.es

V. LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LOS ESTADOS UNIDOS La narrativa mexicana y centroamericana La producción narrativa puertorriqueña Narrativa cubana: el cuento y el relato. La novela de los cubanos José Abreu Felippe, Luis de la Paz y Uva de Aragón La narrativa dominicana Otros narradores hispanoamericanos La narrativa española Las primeras manifestaciones La narrativa mex

Ginseng juice eyed as anti-diabetic dietary supplement

Ginseng juice eyed as anti-diabetic dietary supplement Breaking News on Supplements & Nutrition - Europe Previous page : Ginseng juice eyed as anti-diabetic dietary supplement Ginseng juice eyed as anti-diabetic dietary supplement By Stephen Daniells 20/09/2007- An extract from American ginseng berry may reduce blood sugar levels by 30 per cent and aid weight loss, reports a new study

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment