Misselijkheidenbraken.nl

Misselijkheid & Braken
veroorzaakt door chemotherapie
Patiëntendagboekje

Misselijkheid & Braken
veroorzaakt door chemotherapie
Patiëntendagboekje

Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Chemotherapie (in te vullen door arts of verpleegkundige)
Achternaam:
Woonplaats:
n Emetogeniteitsniveau (zie volgende pagina): Telefoonnummer:
Ziekenhuisnummer:
Geboortedatum:
Geslacht:
Chemotherapie*
Bij combinatie van cytostatica wordt uitgegaan van het niveau van de meest emetogene stof, eventueel verhoogd door bijkomende stoffen: een niveau 1-stof draagt niet bij aan de totale emetogene activiteit; één of meerdere niveau 2-stof(fen) verhogen de emetogene activiteit met 1 niveau; een niveau Acute emetogene activiteit van
3- of -4-stof verhoogt de emetogene activiteit met één per stof. Bv.: combinatie enkelvoudige cytostatica
niveaus 3 + 3 + 3 wordt totale emetogene activiteit 5 (= hoog-emetogeen); 3 + 2 + 2 = 4; 2 + 2 = 3.
Werkzame stof
Werkzame stof
methotrexaat > 50 mg/m2 < 250 mg/m2 cyclofosfamide > 750 mg/m2 ≤ 1500 mg/m2 5 = > 90% (hoog-emetogeen)
4 = 60-90% (minder hoog-emetogeen)
3 = 30-60% (matig-emetogeen)
2 = 10-30% (licht-emetogeen)
1 < 10%
* in te vullen door uw arts of verpleegkundige Risicofactoren*
Risicofactoren voor misselijkheid
Risicofactoren voor
en braken bij chemotherapie
anticipatoir braken
n Eerder last van misselijkheid en braken n Gevoelens van algehele zwakte na de chemotherapie n Ernstige misselijkheid na de chemotherapie n Zich warm/heet voelen na de chemotherapie * in te vullen door uw arts of verpleegkundige Wat waren uitlokkende factoren
voor misselijkheid en braken?
Misselijkheid
n Omcirkel het getal dat aangeeft hoe u zich Wat heeft u er zelf aan gedaan?
Notities:
n Heeft u vandaag gebraakt?n Ja (hoe vaak?) Datum volgende bezoek:
Wat waren uitlokkende factoren
voor misselijkheid en braken?
Misselijkheid
n Omcirkel het getal dat aangeeft hoe u zich Wat heeft u er zelf aan gedaan?
Notities:
n Heeft u vandaag gebraakt?n Ja (hoe vaak?) Datum volgende bezoek:
Wat waren uitlokkende factoren
voor misselijkheid en braken?
Misselijkheid
n Omcirkel het getal dat aangeeft hoe u zich Wat heeft u er zelf aan gedaan?
Notities:
n Heeft u vandaag gebraakt?n Ja (hoe vaak?) Datum volgende bezoek:
Wat waren uitlokkende factoren
voor misselijkheid en braken?
Misselijkheid
n Omcirkel het getal dat aangeeft hoe u zich Wat heeft u er zelf aan gedaan?
Notities:
n Heeft u vandaag gebraakt?n Ja (hoe vaak?) Datum volgende bezoek:
Wat waren uitlokkende factoren
voor misselijkheid en braken?
Misselijkheid
n Omcirkel het getal dat aangeeft hoe u zich Wat heeft u er zelf aan gedaan?
Notities:
n Heeft u vandaag gebraakt?n Ja (hoe vaak?) Datum volgende bezoek:
Notities
Notities
Merck Sharp & Dohme BV
Postbus 581, 2003 PC Haarlem

Source: http://www.misselijkheidenbraken.nl/secure/documents/Patient%20Diary%20EMD11503.pdf

marinacastellaneta.it

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione sulla politica di concorrenza 2012 INTRODUZIONE L’Unione europea (UE) è il più grande spazio economico e commerciale al mondo. Il suo mercato unico, che comprende oltre mezzo miliardo di consumatori e più di 20 milioni di imprese, costituisce una risorsa unica e un incomparabile vantaggio competitivo sulla sce

Modifying clopidogrel maintenance doses according to vasodilatorstimulated phosphoprotein phosphorylation index improves clinical outcome in patients with clopidogrel resistance

Address for correspondence: Yan Lai, MM Clinical Investigation Department of CardiologyShanghai East HospitalTongji University School of MedicinePhosphoprotein Phosphorylation IndexImproves Clinical Outcome in PatientsWith Clopidogrel ResistanceXiao-dong Wang, MD; Dai-fu Zhang, MM; Shao-wei Zhuang, MD; Yan Lai, MMDepartment of Cardiology, Shanghai East Hospital, Tongji University School

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment