Kaart seksuele bijwerkingen geneesmiddelen.doc

Seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen bij de man
Verminderd
Erectie-
Verlangen
stoornis
Ejaculatie
Antihypertensiva
ACE-remmers en selectieve bètablokkers hebben relatief minder seksuele bijwerkingen
Antidepressiva
mirtazapine, bupropion en moclobemide hebben relatief minder seksuele bijwerkingen
Anti-epileptica
Antipsychotica
haloperidol, perfenazine Clozapine, risperidon, olanzapine de atypische antipsychotica hebben relatief minder seksuele bijwerkingen
Benzodiazepines
Cholesterolverlagers
Digoxine
Hormonen
Maagzuurremmers
Prostaatmiddelen
Anti-retrovirale middelen
Verminderd
Erectie-
verlangen
stoornis
ejaculatie

Toelichting
Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen en sommige ook op het seksueel functioneren of beleven.
Het is soms moeilijk vast te stellen wat nu de echte oorzaak is: de ziekte waarvoor de medicatie wordt gebruikt,
het geneesmiddel zelf of de patiënt die op zijn/haar eigen manier op de ziekte en het geneesmiddel reageert.
De invloed van het geneesmiddel is het meest waarschijnlijk :
• als de bijwerking vrij snel na start van de therapie is opgetreden én
• als de seksuele stoornis vóór de therapie niet aanwezig was ;
• als het probleem stopt na staken van het geneesmiddel én
• als het probleem weer begint na starten van het geneesmiddel
Er is veel minder onderzoek gedaan naar seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen bij vrouwen. Theoretisch
zouden de meeste bijwerkingen evenzeer van toepassing kunnen zijn bij vrouwen in de verschillende fases van
haar responscyclus.
Bronnen
College voor Zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas. [http://www.fk.cvz.nl, opgehaald 21 maart 2009]
Knegtering H , Bruggeman R, Castelein S, Wiersma D. Antipsychotica en seksueel functioneren bij mensen met psychosen.
T ijdschrift voor psychiatrie 2007;49: 733-742
Ko DT, Hebert PR, Coffey CS, Sedrakyan A, Curtis JP, Krumholz HM. Beta-blocker therapy and symptoms of depression,
fatigue, and sexual dysfunction. JAMA 2002;288:351-7.
Lareb. Nederlands Bijwerkingen Centrum. [http://www.lareb.nl, opgehaald 21 maart 2009]
Meinhardt W, Ottervanger JP, Lycklama à Nijeholt AAB, Zwartendijk J. Erectiestoornissen en priapisme door geneesmiddelen.
Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1871-3.
Schrooten W et al. Sexual dysfunction associated with protease inhibitor containing highly active antiretroviral treatment. AIDS.
2001;15:1019-23.
Segraves RT, Balon R. Sexual pharmacology: fast facts. New York: Norton&Company, 2003
Shiri R, Koskimaki J, Hakkinen J, Auvinen A, Tammela TL, Hakama M. Cardiovascular drug use and the incidence of erectile
dysfunction. Int J Impot Res 2007;19:208-12.
Stimmel GL, Gutierrez MA. Pharmacologic Treatment Strategies for Sexual Dysfunction in Patients with Epilepsy and
Depression. CNS Spectr. 2006;11:31-37
Waldinger MD. Seksuele bijwerkingen van antidepressiva. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1853-7
maart 2009 Peter Leusink

Source: http://www.mcc-klik.nl/system/ckeditor_assets/attachments/135/Seksuele_bijwerkingen_geneesmiddelen.pdf

Vorlage

N e u e s R e z e p t u r - F o r m u l a r i u m ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände Pharmazeutisches Laboratorium  Govi-Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH Nennung von Lieferanten und Warenzeichen entspricht Kenntnisstand bei Redaktion und schließt andere Bezugsquellen und Produkte nicht aus. Informationen werden ohne Rücksicht auf eventuellen Patentschutz ang

Astro

Sector : CONSUMER Bloomberg : CNI MK TA SECURITIES HOLDINGS BERHAD (Formerly known as Botly Securities Sdn Bhd) CNI Holdings Berhad Caffeine Attraction RM1.04 (+15.6%) Fair Value CNI Holdings Berhad is an integrated multilevel marketing company which is famous for its CNI Café, CNI Tongkat Ali Ginseng Coffee, CNI Lyophilised Royal Jelly, CNI Life Enzyme and Nutrimoist. T

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment