Freq.hu

Felhasználási feltételek
Kijelentem, hogy az alábbiakat elolvastam, megértettem, és elfogadtam:
A honlapon található növények hatásaival kapcsolatos információk kizárólag a

népgyógyászati és fitoterápiás könyvekben olvasható leírásokból lettek össze-
ollózva. Csak információként, érdekességként értelmezhetôek. Csak az ismerhetô
meg belôlük, hogy mikor milyen betegségek kezelésénél milyen gyógynövényekkel
próbálkoztak leggyakrabban.
Klinikailag pontos és orvosilag elfogadható információ azzal kapcsolatban, hogy

egyáltalán hatásosan, illetve, milyen mértékben hatásosan lehetett ezeket a növé-
nyeket alkalmazni, nincsen. Ezért ezek az információk nem alkalmasak arra, hogy
általuk ajánlhassunk egy-egy növényt egy-egy betegség vagy probléma kezeléséhez,
illetve terápiás alkalmazásuk esetén amennyiben alkalmazzuk ôket, bármilyen javu-
lásra is számíthassunk.
A honlap üzemeltetôje nem vállal felelôsséget, és nem kötelezhetô kártérítésre egy-

etlen olyan esetben sem, amikor valaki ezeket a növényeket terápiásan alkalmazza,
illetve ha valaki úgy fogyasztja ôket terápiás céllal, hogy orvosával errôl nem egyez-
tetett, és mindezért bármilyen kára keletkezik.
Tóth Zsigmond gyógynövényszakértô összeállítása
Budapest, 2009. március hó

Grünes Hafergras
Avenae herba
Zöld zabfû
Der Tee aus dem grünen Hafergras und Avenae Herba Avenae herba
wird seit Jahrtausenden gegen Unruhe als beruhigendes, stresslösendes und entspannendes Mittel sowie als Mittel Teáját évezredek óta fogyasztják nyugtalanság ellen,
für die Steigerung der sexuellen Lust verwendet. Sie sind idegnyugtató, stresszoldó és ellazító hatású szerként,
die Bestandteile der Tees aus den alten Zeiten gegen die valamint alapvetô nemi vágy serkentôként. A kristá-
Steinbildung, wie zum Beispiel gegen die Nierensteine, lyosodásos folyamatok, mint a húgyúti kövek, a re-
Rheuma und Gicht. Er wurde bereits vor mehreren Jahr- uma és köszvény teák ôsi kelléke. A nemi aktivitás
hunderten für die Steigerung der sexuellen Aktivität und jelentôs megnövelésére és a szexuális érzékenység és
der sexuellen Empfindlichkeit und Erlebnis verabreicht. élmény elmélyítésére gyakorta adták már évszázadok-
Er wurde für nützlich für die Regeneration der Gewebe kal ezelôtt is. Hasznosnak tartották még a szövetek és
und der Muskualtur befunden. Die in dem Institut für az izmok tónusának feljavításához. A San Francisco-i
Sexualforschung in San Francisco (Instit. for Adv. Study of Emberi Szexualitást Tanulmányozó Intézetben (Instit.
Hum. Sex.) mit dem Hafer durchgeführten Untersuchun- for Adv. Study of Hum. Sex.), Phd. Ted McIlvenna zab-
gen von Phd. Ted McIlvenna haben eindeutig die starke bal végzett kutatásai is egyértelmûen igazolták a zab
und wohltuende Wirkung des Hafers in Bezug auf die sex- erôteljes és kifejezetten jótékony hatását a párok szex-
uelle Beziehung der Paare nachgewiesen. Durch die Hafer- uális kapcsolatára. Az aktusok mennyisége és minôsé-
kur hat sich die Anzahl und die Qualität der Akte in den ge is legtöbbször egyértelmûen megnôtt a zabkúra ha-
meisten Fällen eindeutig erhöht. Die Aufzeichnungen der tására. A népgyógyászati feljegyzések a nôi frigiditás
Volksheilkunde erwähnen den Hafer als effektives Mittel hatásos ellenszereként is említik. Zöldfûként zabtejes
gegen die weiblichen Frigidität. Die beste Behandlung ist zsenge magkezdeményekkel legjobb leszárítani, mert
das Trocknen des frischen grünen Hafers mit den jungen ebben a formájában tartják a leghatásosabbnak.
Keimen, da die Wirkung laut Berichten in dieser Form am Négy evôkanálnyi zöldzabfüvet forrázzunk le egy li-
ter vízzel, és 15-20 percig letakarva áztassuk, majd
Übergießen Sie vier Esslöffel grünes Hafergras mit kochen- leszûrése után ízesítés nélkül, vagy egy kis mézzel
dem Wasser und lassen Sie den Überguss zugedeckt 15 iszogassuk meg napközben néhány héten, vagy ha jól
– 20 Minuten ziehen, nach dem Abgießen trinken Sie den esik akkor akár néhány hónapon keresztül is nyugod-
Tee ohne Zutaten oder mit etwas Honig tagsüber mehrere tan. Jó hasfogó is a zabtea! Ezért ha a széklet kúra
Wochen lang oder wenn es Ihnen gut bekommt, dann közben nagyon leritkul, csökkentsünk az adagon!
sogar über einige Monate lang. Der Hafertee verlangsamt auch den Stuhlgang! Wenn der Stuhlgang während der Kur übermäßig zurück geht, verringern Sie die Dosierung! Süßkraut (Honigkraut)
Steaviae folium
Sztévia
Das Süßkraut ist wesentlich süßer als der Zucker und ist Steaviae folium
ein vollkommen harmloses Süßmittel mit null Kalorien. In Japan wurden zum Beispiel die künstlichen Süßmittel A stevia a cukornál sokkal édesebb, teljesen ártalmat-
verboten und die bekanntesten zuckerfreie Erfrischungs- lan null kalóriás édesítôszer. Japánban pl. betiltották
getränke und Kaugummis sind mit Süßkraut hergestellt. a mesterséges édesítôszereket, és a legnagyobb cukor-
Das Süßkraut kann ohne Risiken für die Herstellung von mentes üdítô és rágógumi márkák kizárólag a steviától
Süßigkeiten, Kuchen oder Kaffee verwendet werden – da édesek. Kockázatmentesen cukorként használható
eine Überdosierung auch ungefährlich ist. Da in Japan édességek, sütemények vagy kávé készítésekor - mert
zahlreiche Forschungsmaßnahmen mit dem Süßkraut du- túladagolva sem veszélyes. Mivel Japánban rengeteg
rchgeführt worden sind, wissen wir, dass es außer seinem kutatást végeztek a steviával, tudjuk, hogy édességén
süßen Geschmack über viele weitere wohltuende Wirkun- kívül sok egyéb jó hatással is rendelkezik. Igazolták,
gen verfügt. Der Verzehr des Süßkrautes wirkt nachweislich hogy a steviafogyasztás jó hatással van a cukoranyag-
positiv auf den Zuckerstoffwechsel und auf die Verdauung. cserére, és emésztéssegítô is. A cukorbetegek számára
Aus diesem Grund ist er für die Zuckerkranken ein her- ezért kiváló univerzális étrendkiegészítô bármilyen
vorragendes Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen von terápiánál. A magas vérnyomás megelôzésére is
beliebigen Kuren. Es wird auch gegen Bluthochdruck eing- használják. Gyulladáscsökkentô és antibakteriális,
esetzt. Es wirkt antibakteriell und entzündungs-hemmend, vírusellenes hatásait is kimutatták ennek a cukornál
die positive Wirkung dieser Pflanze, welche süßer als Zuck- sokkal édesebb növénynek. Hasfájásra is szokták
er ist, wurde auch gegen die Viren nachgewiesen. Es wird használni.
auch für die Linderung von Bauchschmerzen eingesetzt.
Forrázzunk le annyi evôkanál stevia levelet, ahány
Übergießen Sie so viel Blätter Süßkraut mit kochendem deciliternyi vizet fogunk használni. Tíz percig letakar-
Wasser, soviel Deziliter Wasser Sie verwenden möchten. va hagyjuk ázni, és utána szûrjük le. Ez az esszencia
Lassen Sie den Überguss zehn Minuten lang zugedeckt hûtôben is eláll, és sütéshez, fôzéshez, kávéba, teába
ziehen und gießen Sie ihn ab. Diese Essenz können Sie mindenki a saját szája íze szerint adagolhatja cukor
auch im Kühlschrank aufbewahren und jeder kann sie zum helyett.
Backen, Kochen, Kaffee und Tee nach dem eigenen Ge- Teaként egy mokkáskanálnyit forrázzunk le 2-3 dl
vízzel 10 percre, és citrommal vagy anélkül napjában
Wenn Sie ihn als Tee zubereiten möchten, dann übergießen több csészényit is fogyaszthatunk belôle.
Sie einen Kaffeelöffel Süßkraut mit 2-3 dl kochendem Wasser und lassen Sie dies 10 Minuten lang ziehen. Da- nach können Sie am Tag mehrere Tassen Tee mit Zitrone Gänseblümchen
Bellidis fros
Százszorszép
Bellidis fros
Diese Heil- und Salatpflanze mit den kleinen runden Blüt- en ist heute aus der Mode gekommen, die Ergebnisse der Ez a kis kerekvirágú gyógy és salátanövény mára ki-
neuesten Forschungen zeichnen jedoch die schnelle und ment a divatból, de a legújabb kutatások eredményei
große Aufwertung der Pflanze auf. Ihre Blätter und Blüten gyors és nagymértékû felértékelôdését vetítik elôre.
werden in erster Linie als Aufguss verwendet. Äußerlich Leveleit és virágait fôleg fôzetként alkalmazzák. Kül-
wird der Aufguss für die Beruhigung der Hautflächen, für sôleg az irritált bôrfelületek nyugtatására, vérömle-
die Linderung der Blutergüsse und für die Heilung der Wun- nyek enyhítésére és sebek gyógyítására, de pattanások
den, aber auch der Mitesser verwendet. Sie wurde soweit eltüntetésére is. Annyira jó bôrregenerálóként tartották
als hautregenerierendes Mittel betrachtet, dass man Bäder számon, hogy bôrfiatalító, hamvasító és ránctalanító
mit der Pflanze für die Verjüngung und für die Glättung szépítôfürdôket végeztek vele. Tény, hogy napjaink
der Haut genommen hat. Fakt ist, dass die Pflanze in den kozmetikai iparának termékeiben is egyre gyakrabban
Produkten der Kosmetikindustrie immer öfter vorkommt. tûnik fel. Belsôleg teáját nyákoldó hatása miatt huru-
Innerlich wird der aus der Pflanze hergestellte Tee aufgrund tos és asztmás betegekkel itatták légzés könnyítésre,
seiner schleimlösenden Wirkung bei Asthmakranken und de a szervezetben felhalmozódott mérgek és salaka-
für Menschen mit Entzündung der Atemwege als Trinkkur nyagok lebontására és kiürítésére végzett úgynevezett
für die Erleichterung der Atmung eingesetzt, sie war jedoch méregtelenítô kúráknak is fontos növénye volt. Gye-
auch ein wichtiges Mittel für die Entgiftungs- und für die rekeknél étvágyjavítóként, gyenge vesemûködésnél
Entschlackungskuren. Bei Kindern wird sie als Appetiter- pedig a vesék serkentésére és megerôsítésére folytat-
reger und bei Nierenschwäche für die Anregung der Nieren- tak vele teakúrákat. Enyhén vizelethajtó hatású, s
funktionen als Teekur verwendet. Sie wirkt mild wasserab- talán ezért a vérnyomáscsökkentô teákba is gyakran
treibend und aus diesem Grund wird sie oft in Tees gegen belekeverték. A máj jó erôsítôje és segítôjeként is em-
Bluthochdruck gemischt. Sie wird auch als Stärkung und legetik Európai könyvekben.
Unterstützung für die Leber in den europäischen Büchern Fürdôkúrákban 50 grammnyit tegyünk egy vászon-
genannt. Bei Bädern packen Sie 50 Gramm Gänseblümchen zacskóba, és engedjük rá a legforróbb vizet, majd ha
in einen Leinensack und übergießen Sie den Sack mit dem már kellemesre kihûlt, üljünk bele 15-20 percre 2-3
heißesten Wasser. Wenn sich das Wasser auf eine angene- naponta esténként lefekvés elôtt. Teához két evôkanál-
hme Temperatur abgekühlt hat, nehmen Sie ein Bad alle nyit forrázzunk le egy liter vízzel, és 10 perc ázás után
2-3 Tage abends für ca. 15-20 Minuten. Wenn Sie es als Tee szûrjük le. Egy kevés mézzel vagy magában iszogassuk
trinken möchten, dann übergießen Sie zwei Esslöffel Gän- meg napközben néhány hónapon keresztül.
seblümchen mit einem Liter kochenden Wasser und nach 10 Minuten Ziehen gießen Sie ihn ab. Trinken Sie den Tee tagsüber mit etwas Honig über einige Monate lang.
Geröstete Kakaobohnen
Pörkölt Kakaóbab
Theobroma cacao semen
Theobroma cacao semen
Der Kakao (ohne Milch und Zucker!) ist ein einzigartiges A kakaó (tej és cukor nélkül!) egy páratlan csúcs
Nahrungsmittel mit Heilwirkung. Er kann bei über hundert gyógy táplálék. Több mint száz féle betegségnél alkal-
verschiedenen Krankheiten verwendet werden. Er wird bei mazható. Ajánlják gyomorproblémákhoz, fáradtság
Magenbeschwerden, bei Müdigkeit und für die Erfrischung des ûzéshez és az agy felfrisítésére szellemi munkánál.
Gehirns bei geistig anstrengenden Arbeiten empfohlen. Mit Sokfelé az egyik legkiválóbb köhögéscsillapítónak
Zimt und Orangensaft gilt er vieler Orts als das hervorragendste tartják fahéjjal és narancslével. Mivel kb.10%-ban
Mittel gegen Husten. Er ist eine reichhaltige Flavonoidquelle tartalmazza, az egyik leggazdagabb szív és érrend-
– 10 % – für die Bindung der freien Radikalen, welche das szert védô, gyulladáscsökkentô, antioxidáns - szabad
Herz und die Gefäße schützt, die Entzündungen hemmt und gyök megkötô flavonoid forrás. A panamai Kuna in-
als Antioxidant wirkt. Bei den Kuna Indianern in Panama gibt diánoknál nincsen magas vérnyomás. Kiderült, csak
es keinen Bluthochdruck. Es hat sich aber herausgestellt, dass azoknál, akik mindennap többször isszák az ôsi
es nur für die Indianer gilt, welche das traditionelle Kakaoget- kakaóitalt. A Zuthpen kakaó tanulmány a leghíresebb.
ränk trinken. Die „Zuthpen” Kakaostudie ist die berühmteste 500 holland öregurat 15 éven keresztül vizsgáltak. Az
Auswertung. 500 ältere Holländer wurden 15 Jahre lang unter- (ét)csokievôk vérnyomása alacsonyabb és szív érrend-
sucht. Der Blutdruck bei Menschen, welche Bitterschokolade szeri megbetegedésük egyértelműen sokkal ritkább
essen, ist niedriger und die Erkrankungen der Blutgefäße bzw. volt, mint a csoki nélkülieknél. Tudományosan igazolt,
des Herzens sind bei ihnen eindeutig seltener als bei den Men- schen ohne Bitterschokolade. Es ist wissenschaftlich erwiesen, hogy két egyforma életvitelű ember közül a minden-
dass die Lebenserwartungen von Menschen mit gleicher Leb- napos kakaófogyasztó (lehetűleg tej és cukor nélkül)
ensführung in Bezug auf die Gesundheit und Glücksgefühle életkilátásai sokkal jobbak az egészsége és a “boldog-
höher sind, wenn sie jeden Tag Kakao (nach Möglichkeit ohne ságszintje” szempontjából is. Aki rááll, hogy minden-
Milch und Zucker) zu sich nehmen. Aus diesem Grund sollten nap egy-két evôkanál nyers kakaóbab töretet szájíze
Sie jeden Tag auf folgende Weise beginnen: mahlen Sie in der szerint mézzel, fahéjjal, vaníliával, gyümölccsel,
Kaffeemühle 15-20 gerösteten Kakaobohnen, übergießen Sie pikáns paprikával stb. ízesítve (tej és cukor nélkül)
sie mit 8-10 dl Wasser und streuen Sie reichlich Zimt darüber, elfogyaszt, az az élményen kívül káros csokiszenvedé-
geben Sie auch etwas (ohne Zucker) Vanille dazu und kochen lyébôl kigyógyulhat, és olyan csúcstáplálékkal él, ami
Sie das Getränk bei geringer Hitze 10-15 Minuten lang. Wenn egészségét és életkilátásait nagyban javíthatja. Szív ér-
sich das Getränk abgekühlt hat, würzen Sie mit Süßkraut oder rendszeri problémák és magas vérnyomás esetén vagy
Honig, frischem Orangensaft beliebig nach. Vergessen Sie nicht, megelôzésében is ajánlható. (internetes szörfözéssel
dass jeder Samen oder Bohne nur frisch gemahlen am effek- óriási recepttömeget találhatunk)
tivsten wirkt und am leckersten schmeckt! Wir empfehlen den regelmäßigen Verzehr für alle, besonders bei der Erkrankung der Blutgefäße und des Herzen sowie bei Bluthochdruck.
Teerosenblüten
Rosae centifoliae flos
Tearózsa szirom
Die Teerose können wir aufgrund ihres herrlichen Duftes als Rosae centifoliae flos
Öl, Lösung oder Potpourri für einfache Lufterfrischer verwen- den. Aufgrund ihres harmonischen Geschmacks gilt sie auch A tearózsát fenséges illata miatt olajként, oldatként
als ausgezeichnete Zutat für Marmeladen, Getränke und Auf- vagy potpurriként is használhatjuk egyszerû illatosí-
gussgetränke. Die fernen Kulturen betrachten sie als Elixier, tásra. Kellemes harmonikus íze miatt lekvárok, italok
welches die Seele der Menschen erfrischt, verjüngt und glück- és fôzetek kiváló ízesítôje. Távoli kultúrák egyaránt az
lich macht. In einem richtig guten und schmackhaften Tee darf ember lelkét frissé, fiatallá és boldoggá tevô elixírnek
die Rose nicht fehlen. Für die Erfrischung der ermüdeten Haut tartják. Egy igazán jó és finom frissítô teából a rózsa
und der Augen, für die Unterstützung der Wundheilung, aber ma sem hiányozhat. A fáradt bôr és szemek frissíté-
auch gegen Zel ulitis wird sie äßerlich als Aufguss verwendet. sére, a seb gyógyulás gyorsítására, de cellulitisz el-
Innerlich wird sie in Tees gegen Gicht und Rheuma, aber auch len is használják külsôleg fôzetét. Belsôleg köszvény
als Stimmungsmacher, Stresslöser, gegen Depression und für és a reuma ellenes teákban, de hangulatjavításra,
die Stärkung der Nerven verabreicht. Aphrodisierendes Mittel. stresszoldásra és depresszió ellen és az idegek megerô-
Da sie positiv auf das Herz, den Magen, die Leber und die sítésére is adják. Afrodiziákum. Mivel a szív, gyomor,
Gebärmutter wirkt, wird sie in Fernost nach der Geburt als máj és méh tónusjavítója, ezért keleten a szülés után
Aufguss den Müttern verabreicht, damit die inneren Organe so itatják a kismamákkal, hogy a belsô szervek mielôbb
schnel wie möglich ihre ursprünglichen Positionen einnehmen vissza tudják nyerni eredeti helyzetüket és rugal-
und ihre Elastizität zurückgewinnen können. So können viele masságukat, így megelôzzenek sok asszonybetegsé-
typische Krankheiten bei Müttern verhindert werden. Als gut- get. Jó összehúzóként fogíny sorvadására, ínygyul-
er Straffer wird sie auch als Spülung bei Zahnfleischentzünd- ladásra és afták ellen öblögetôként is használják. A
ung, gegen Zahnfleischrückgang und Aphten verwendet. Als mirigyrendszer általános kiegyensúlyozójaként, pl.
allgemeiner Ballaststoff für das Drüsensystem wird sie zum klimaxra és általában a nôgyógyászati problémákra is
Beispiel auch bei Problemen während den Wechseljahren und iszák teáját.
bei allgemeinen Frauenbeschwerden als Tee verabreicht. Für Rózsavizhez két csésze nagyon illatos friss rózsaszir-
die Herstellung des Rosenwassers müssen Sie zwei stark duf- mot forrázzunk egy liter forró vízzel, és álljon két
tende Rosenblüten mit einem Liter heißen Wasser übergießen. napig, utána zárjuk üvegbe. Teaként 2 evôkanál száraz
Lassen Sie den Aufguss zwei Tage stehen und füllen Sie danach szirmot egy liter vízzel forrázunk le 10 percre. Szûrés
diesen in eine abschließbare Flasche ab. Wenn Sie Tee trinken után kis illatos mézzel egész nap iszogassuk.
möchten, müssen Sie 2 Esslöffel getrocknete Rosenblüten mit einem Liter heißen Wasser übergießen und 10 Minuten zie- hen lassen. Nach dem Abgießen können Sie den Tee mit etwas Echte Katzenminze
Macskamenta
Nepeta cataria herba
Nepeta cataria herba
Die Katzenminze hat ihren Namen aus dem Grund erhalten, A macskamenta nevét onnan kapta, hogy a macskák
da sich die Katzen in der Nähe der Pflanze sehr seltsam beneh- nagyon furcsán kezdenek viselkedni, ha találkoznak
men. Früher haben sie gedacht, dass die Pflanze bei den Katzen vele. Régebben azt tartották, hogy erôs nemi vágyat
einen sexuellen Drang erweckt und sie sich aus diesem Grund gerjeszt bennük, ezért hemperegnek bele, ugrándoz-
in den Pflanzen wälzen, hinein springen, um die Pflanze rennen nak és futkároznak körülötte, miközben még a fe-
und dabei ihre Köpfe schütteln, als ob sie Rauschgift genom- jüket is rázzák, mintha kábítószert kaptak volna. Az
men hätten. Die Untersuchungen der Iowa Universität haben Iowa egyetem kutatásai kiderítették, hogy illóolaja
ergeben, dass ihre ätherischen Öle die Flöhe abschrecken und bolhaûzô, ennyi az oka a hempergôzésnek. Még egy
die Katzen sich aus diesem Grund in der Pflanze wälzen. Es állati vonatkozása is van, a hagyomány szerint elôzi
gibt noch einen tierischen Bezug, laut Erzählungen vertreibt sie a patkányokat. Évezredek óta alkalmazott gyógynövé-
die Ratten. Sie wird seit Jahrtausenden als Heilpflanze verwen- nyünk. Sokfelé a falvakban ôsztôl tavaszig mindennap
det. In vielen Dörfern wurde sie vom Herbst bis Frühling als itatták mézes teáját a gyerekekkel, mert a legjobbnak
Aufgussgetränk mit Honig den Kindern verabreicht, da sie das tartották megfázás, nátha és influenza megelôzésére.
Getränk für das beste gegen Erkältung, Schnupfen und Grippe Kenôcsét már régóta aranyér ellen, fogfájásra és íny-
gehalten haben. Die Salbe aus der Pflanze wird seit langem ge- gyulladásra használják, de jellemzôbben teaként alkal-
gen Hämorriden, Zahnschmerzen und Zahnfleischentzündung mazzuk. Külsôleg még borogatásként zúzódások és
eingesetzt, aber typsicher Weise wird sie als Tee verwendet. vágott sebek régi szere, de a szem égését is megszün-
Äußerlich wird sie seit langem als Umschlag bei Prellungen und Schnittwunden verwendet, aber sie lindert auch das Au- teti és az allergiás duzzanatokra is jó. Belsôleg hagyo-
genbrennen und sie wirkt auch gegen allergische Anschwellun- mányosan az álmatlanság és a hiperaktivitás ellen-
gen. Innerlich wird sie gegen Schlaflosigkeit und Hyperaktivität szereként fogyasztják leggyakrabban, de meleg mézes
verabreicht, aber als Tee mit Honig wird sie für Schwitzkur, teáját izzasztásra, láz és hányinger csillapításra, in-
für die Linderung des Fiebers und der Übelkeit, gegen Grippe fluenza és nátha ellen, de a szénanátha tüneteinek az
und Schnupfen, jedoch auch für die Linderung der Anzeichen enyhítésére is használják. Jó szélhajtó. Európai népi
von Heuschnupfen verwendet. Sie vertreibt gut die Winde. In hasmenés ellene szer. Dél Európában pedig többfelé
Europa gilt sie als Volksmittel gegen Durchfall. In Südeuropa esküsznek rá, mint a másnaposság ôsi gyógyszerére.
schwören die Menschen darauf, dass sie das beste Mittel gegen Finom illatos ízt ad a teakeverékeknek.
einen Kater ist. Sie verleiht dem Tee ein fein duftendes Aroma. Gyerekeknek egy felnôtteknek két evôkanálnyi füvet
Für Kinder und Erwachsene müssen Sie zwei Esslöffel Gras mit forrázzunk le 8-10 dl vízzel 15 percre, és leszûrés után
8-10 dl heißem Wasser übergießen und 5 Minuten ziehen las- mézzel vagy anélkül iszogassuk meg egész nap.
sen. Nach dem Abgießen können Sie den Tee mit oder ohne Szappanfû gyökér
Echte Seifenkrautwurzel
Saponariae radix
Saponariae radix
Már a római kori írások szövetmosó növénye. Szaponin
Sie galt schon in den altröhmischen Schriften als geeignete Pflanze habzóanyaga miatt mosáshoz, fürdéshez, természetes
zur Reinigung der Textilien. Aufgrund ihres schäumenden Saponin- sampon, sôt fogkrém elkészítéséhez használható.
Gehaltes kann sie zum Waschen und Baden, für die Herstellung von natürlichem Shampoo und sogar von Zahnpaste verwendet Fôzete jó gyapjú és hernyóselyem hidegmosásához.
werden. Der Aufguss ist für die Kaltreinigung von Wol e und Seide Mészmentes vízben készült fôzete olyan szövetkí-
gut geeignet. Der mit kalkfreiem Wasser hergestellte Aufguss gilt als mélômosószer, hogy ezzel tisztítják restaurátorok a
textilschonendes Waschmittel, die Restauratoren verwendes es sogar múzeumok régi kárpitjait, csipkéit. Természetes víz-
für die Reinigung von Textilbezügen und Spitzen in alten Museen. Sie lágyító! Általános elsavasodottságnál természetes
kann als natürliches Mittel für Wasserenthärtung und als natürliches lugosító. Belsôleg tüdô nyákoldására, köhögés ellen,
Laugenbad verwendet werden. Innerlich wird sie für die Schleimlö- de reumára és ízületi fájdalmakra is alkalmazták
sung in der Lunge, gegen Husten, aber auch gegen Rheuma und Ge- teaként. Varró Aladár „elhanyagolt köhögésnél, bôr-
lenkschmerzen als Tee verwendet. Aladár Varró hat sie als „geeignetes bajoknál, májban, lépben és vesében minden beteges
Mittel gegen verschleppten Husten, gegen Hautbeschwerden, lerakódás ellenszerének” jó kitakarítójaként írta le.
Milz-, Leber- und Nierenbeschwerden und gegen allen chronischen Méregtelenítô teák füve. Külsôleg sebekre, ekcémára,
Ablagerungen” beschrieben. Sie wird bei der Herstellung von En- pszoriázisra és viszketô bôrfelületek lemosására,
tschlackungstees verwendet. Äußerlich wird die Wurzel bei Wunden, de a reumás, köszvényes ízületek borogatására is
Ekzemen, Psoriasis und für die Spülung der juckenden Hautflächen használták. Bôrszépítô, bôrgyógyító, bôrregeneráló
verwendet, aber auch für den Umschlag bei Gicht. Sie ist auch eine furdôkeverékek gyógynövénye, és érzékeny bôr, vagy
Heilpflanze für Bäder für die Hautpflege, Hautregeneration und Hau- töredezett haj lemosója volt. Mosáshoz és tisztításhoz
theilung und für Spülungen für empfindliche Haut und für brüchige általában egy liter vízben két-három evôkanál gyökér
Haare. Zum Waschen und Reinigen verwenden wir in der Regel einen 10-15 perces fôzetét leszûrve használjuk. Külsôleg 3
Aufguss von zwei-drei Esslöffel Wurzel und einen Liter Wasser nach teáskanál gyökér 10 percig rotyogtatott, leszûrt fôze-
10-15 Minuten Aufkochen. Für die äußerliche Verwendung werden 3 tét használjuk, és a megmaradó rostanyagot rápakol-
Teelöffel Wurzel 10 Minuten bei geringer Hitze gekocht und abgegos- hatjuk a fájdalmas ízületekre jó 20 percre.
sen, die zurückbleibenden Fasern können Sie 20 Minuten lang als Packung auf die schmerzhaften Gelenke verwenden.
Erôs hatású növény! Belsôleg egymagában maximum
10 napig használjuk 2 teáskanál gyökér liternyi,
Die Wirkung der Pflanze ist stark! Innerlich sollte sie maximal 10 10 percig rotyogtatott, leszûrt fôzetét napközben
Tage verwendet werden: Sie sollten einen Aufguss aus 2 Teelöffel Wur- megiszogatva. Ennél hosszabb ideig csak keverékek-
zel und einem Liter Wasser herstel en, in dem Sie ihn 10 Minuten bei ben fogyasszuk 5-10 %-nál nem nagyobb arányban
geringer Hitze kochen und danach abgießen, den Aufguss können Sie hozzáadva.
den ganzen Tag trinken. Längere Zeit darf sie nur als Mischung eing- esetzt werden, der Anteil darf nicht mehr als 5-10 % betragen.
Wurzel der Sonnenhüte
Kasvirág gyökér
Echinaceae Purp. Radix
Echinaceae Purp. Radix
Nachweislich ist sie die effektivste Heilpflanze der Welt für die Bizonyítottan ez az emberiség egyik leghatékonyabb
allgemeine Stärkung des Immunsystems, der Immunfunktion, általános immunerôsítô, immunmûködést serkentô
sie wirkt antibakteriell und gegen Viren ohne Nebenwirkungen. antibakteriális és vírusellenes gyógynövénye, még-
Der in dem Jahr 1978 ( Planta Medica) veröffentlichte Versuch pedig a mellékhatások kockázata nélkül. 1978-ban
hat darüber berichtet, dass die Essenz aus der Wurzel der Son- (Planta Medica) közölt kísérlet arról számolt be,
nenhüte die Herpes- und Grippeviren auch vernichtet hat. Im hogy az echinacea kivonata a herpesz és az influenza
allgemeinen gilt es, dass der Verlauf der durch Bakterien und vírusát is elpusztította. Általánosságban igaz, hogy
Viren verursachten Infektionskrankheiten (Blasen und Harn- fertôzô vírusos és bakteriális (hugyúti, légúti, vagy
röhre, Atemwege oder sonstige) durch die Behandlung mit den egyéb) betegségek kezelésénél várható, hogy a beteg-
Präparaten aus der Wurzel der Sonnenhüte gelindert wird und ség lefolyása könnyebb, kezelése pedig sikeresebb
die Behandlung erfolgreicher ausgeht sowie die Chance der lesz, a szövôdményveszély is csökkenni fog, ha a beteg
Komplikationen sinkt. Sie kann in Fällen empfohlen werden, kasvirág gyökér készítményt fogyaszt. Ajánlható
bei denen das Immunsystem geschwächt ist oder der Körper minden olyan esetben, amikor a szervezet védekezô
übermäßig belastet wird. Sie wird auch regelmäßig in der Be- mechanizmusa meggyengült, vagy nagyobb megter-
handlung von Allergien eingesetzt. In dem Jahr 1972 (Jour- helést kap. Allergia ellenes kúrákban is rendszeresen
nal of Medical Chemistry) wurde ein Forschungsergebnis in alkalmazzák. 1972-ben (Journal of Medical Chemist-
einer Fachzeitschrift zum ersten Mal veröffentlicht, in dem ry) szaklapban közöltek elôször olyan kutatási ered-
geschrieben wurde, dass der Wurzelextrakt das Wachstum der ményt, miszerint a gyökér kivonata patkányokban
Geschwüre in Raten verhindert hat. Es ist klinisch nachgewi- meggátolta a daganatok növekedését. Klinikailag iga-
esen, dass die Normalisierung des Immunsystems nach einer zolt, hogy segíti a kemoterápiás kezelés után az im-
Chemotherapie unterstützt wird. Nach den aktuellen Kennt- munrendszer normalizálódását is. A tudomány jelen-
nissen der Wissenschaft wirkt sie als Extrakt am effektivsten. legi állása szerint kivonatként a leghatásosabb. Házi
Den Extrakt können Sie wie folgt herstellen: legen Sie 2 Es- tinktúrát úgy készíthet, ha egy deciliter kb. 50 fokos,
slöffel Wurzel in einen Deziliter 50 %igen Obstbranntwein ein jó minôségû pálinkában 2 nagy evôkanál gyökeret két
und lassen Sie sie dies zwei Wochen ziehen und dann gießen hétig áztat, majd leszûri. Megelôzésre egy deci vízben
Sie es ab! Als Vorsorge können Sie jeden Morgen eine Lösung reggel és este 5-10 cseppet fogyaszthat folyamatosan
aus einem Deziliter Wasser und 5-10 Tropfen ohne Unter- megszakítás nélkül. Betegség esetén 3X15-20 csepp
brechung regelmäßig trinken. Bei Krankheiten 3x am Tag eine is lehet a napi adag. 20 percre letakarva 2 evôkanál
Mischung mit 15-20 Tropfen. Laut unseren Erfahrungen kön- gyökér liternyi forrázatát is egésznap iszogatva hatá-
nen Sie auch folgenden Aufguss den ganzen Tag über trinken: sos a kúra tapasztalataink szerint.
2 Esslöffel Wurzel in einem Liter heißen Wasser 20 Minuten Az információkat a következô gyógynövénykönyvekbôl gyûjtöttük
• Szalai Miklós: Halimbai Füveskönyv (1991, Mezôgazdasági kiadó)
• Nagy Jenô: Kúltúrnövények Gyógyhatásai (2008, mezôgazda kiadó) • Rápóti Jenô - Romváry Vilmos :Gyógyító Növények (1977 Medicina kiadó) • prof. Dr. Petri Gizella: Gyógynövények és készítmények a terápiában (2006, Galenus kiadó) • Csamangó István, Dr. Greskó Mariann, Jójárt Sándorné, Juhász Sándor, Mészáros Edina, • Banai Valéria: Gyógynövény és drogismeret (2005, Mûszaki könyvkiadó) Szabó Csaba, Szekeres Sándor, Todorov Radiszlavné, Tóth Gabriel a: Bioterápia kézikönyv • Michael Murray N.D. – Joseph Pizzorno N.D: A természetgyógyászat enciklopédiája • Readers Digest: A természet füvészkertje (2004, Readers Digest kiadó) • Jekka Mcvicar: Új füveskönyv (2005, Euromedia Group) • Dr James A. Duke: Gyógynövény Patika (2006, Readers Digest kiadó) • Kissné Dogossy Éva – Zsoldos Márton: A természet kincseskamrája (2007, Pannon Literatura kft) • Buday Andrea: Gyógynövények (2007, Aquilla kiadó) • Nico Vermeulen: Gyógynövények Enciklopédiája (2005, Ventus Libro kiadó) • Dr Jörg Grünvald / Christoph Janicke: Zöldpatika (2008, Mérték kiadó) • Dr Johannes G. Mayer, Pater Kilian Saum OSB, Dr med. Bernhard Uehleke: Kolostori Gyógyászat • Dr. Szabolcs Lajosné – Dr. Tatár János: Zöldpatika (1989, Dovin kiadó) • Dr. Bukovszky Julianna: Ezer Jó Fû (1999, Kossuth kiadó) • Readers Digest válogatás: A gyógyító természet (2002, Readers Digest kiadó) • Eva Aschenbrenner: Gyógynövénypatika (2008, Cicero kiadó) • Black and White kiadó: Hazai gyógynövényeink ismertetése (2002) • Andi Clevely: Gyógynövény Határozó (2003,Jószöveg Mûhely kiadó) • Penelope Ody: Gyógynövények a holisztikus gyógyításban (2006, Saxum kiadó) • Lesley Bremness: Fûszer és Gyógynövények (1998, Panemex kiadó) • Anne Iburg: Természetes Gyógyszerek Kislaxikona (2005, Mérték kiadó) • Dr Hans W. Kothe: 1000 gyógynövény (2008, Alexandra kiadó) • Dr Isépy István: Gyógynövények (1978, Móra kiadó) • Ingrid és Peter Schönfelder: Gyógynövény határozó (2001, Holló és társa kiadó) • A. Alberts-P. Mullen – M. Spohn: Fák, bokrok gyógyító ereje (2005, Sziget kiadó) • Dr Chris D. Meletis: Természetes Szex Elixírek (2001, Alexandra kiadó) • Brigit Laue: Gyógynövények Nôknek (2006, Illia and CO. Kiadó) • Dr Johannes G. Mayer, Pater Kilian Saum OSB, Dr med. Bernhard Uehleke: • Black and White kiadó: Hazai Gyógynövényeink ismertetése (1999, Black and White kiadó) Kis Kolostori Patika (2007, Athenaeum 2000 kiadó) • Leon Petulengro: Csillagzatok, csodafüvek (1991, Édesvíz kiadó) • Varró Aladár Béla: Gyógynövények Gyógyhatásai (1999, Black and White kiadó) • Szabó László Gy.: Teadrogok a fitoterápiában (2000, Baksa kiadás) • Black and White Kiadó: Gyógynövényeink (szerzô és kiadás éve nincs feltüntetve) • Jen Van Guy: A szerelem fûszerei (2002, Pallas antikvárium kft) • Kliment Emilia: Otthoni Gyógynövényhasználat (2007, LPI kiadó) • Varró Aladás Béla: A növényi gyógymódok (2006, Black and White kiadó) • Galambosi Bertalan: Fûszernövények és Gyógynövények (2004, Mezôgazda kiadó) • Makay Béla: Gyógyítás fûvel fával (1990, Tóth Könyvkiadó kft) • Andrew Chevallier: Gyógyító Növények Kézikönyve (2004, Mérték kiadó) • Dr. Paul Seitz: Kis Kerti Patika (1992, Cicero kiadó) • Juhász Ágnes: Gyógyteák könyve (2008, Cser kiadó) • Maria Treben: Egészség Isten Patikájából (1990, Duna könyvkiadó) • Dános Béla: Farmakobotanika, Gyógynövényismeret (2006, Semmeilweis kiadó) • Hildegard von Bingen: A természet patikája (1998, Budapest print kft) • Balogh Gyula Bogumil: Bogumil Patikája (2002, szerzôi kiadásban) • Michael Tierra: Gyógyfüveskönyv (1991, Duna könyvkiadó kft) • Earl Mindel: Gyógyfüvek Bibliája (1999, Gloria kiadó) • Lajos Atya Tanácsai (1992, Budapest print) • H. Mészáros Erzsébet:Termeszthetô gyógynövények (2000, AB-ART kiadó) • Dr Med. Fritz Geiger: Gyógyteák (1992, Budapest Print és Hungalibri kiadó) • Monika Zilliken: Fûszer Lexikon (2006, Alexandra kiadó) • John Lust – Michael Tierra: A természetes gyógymódok bibliája • Hanna Parrott: Gyógynövények és Gyógyteák (1998, T-Rex kiadó) • A. Vogel: Kis Doktor hasznos tanácsok a híres svájci népi gyógyászatból (1983, Top Trading kft) • Richard Lucas: Csodatévô Gyógynövények (Top Trading Kft, kiadás éve nincs jelölve) • Dr Babulka Péter-Kósa Géza: Képes Gyógynövénykalauz (1991, Herbária) • Gyöngyösi Anna: Gyógynövény ABC (2006, Regun-press kiadó) • Marie nadine Antol: Gyógyító Teák (2004, Édesvíz kiadó)

Source: http://freq.hu/Freq_ebook.pdf

Wzk 07-1 heft.indd

Einheit 4 Die Rettung der Juden Ester 5, 5 – 10 Der Ausweg Erläuterungen zum Text von einer grossen Freude und Ausgelassenheit durchdrungen. Das Purimfest Mit diesem Fest bringen heutige Juden auch die endzeitliche Hoffnung auf den Anbruch der Das erste Purimfest, das Mordechai anordnete, bedeutete für die damaligen Juden endlich Ruhe Purim fällt auf den 14. ode

Cdhf fact sheet ibd_e

UNDERSTANDING INFLAMMATORY BOWEL DISEASE – IBD socioeconomic period of life. The severity of symptomsInflammatory bowel disease (IBD) is at least two, separatemay prevent those with IBD from realizing their careerdisorders that cause inflammation (redness and swelling)and ulceration (sores) of the small and large intestines. Thesetwo disorders are called ulcerative colitis and Crohn's di

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment