Circular pla renova't+formació+proposta associat

Benvolguda associada, Benvolgut associat, Us informem que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha aprovat les bases reguladores del Pla Renova’t d’enllumenat interior de comerços i el Pla Renova’t de Finestres. El telèfon d’informació és el següent, 93 622 05 00: PLA RENOVA’T D’ENLLUMENAT INTERIOR DE COMERÇOS I
ALTRES ESTABLIMENTS DE CARA AL PÚBLIC A CATALUNYA:

Aquests ajuts són per a la compra de sistemes d'enllumenat eficient, bombetes, làmpades, sistemes de control d'encesa i regulació de nivell d'il·luminació. L'objecte és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia als comerços catalans, així com potenciar l'ús racional de l'energia mitjançant la renovació de les instal·lacions d'il·luminació interior dels comerços i oficines d'atenció al públic. A qui va dirigit? A totes les persones físiques i jurídiques que es detallen a
continuació, sempre que realitzin una activitat comercial o d'atenció al públic:
• A empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia. • A persones físiques que duen a terme activitat empresarial. Termini de sol·licituds: del 15 de febrer al 30 d'abril de 2012, o fins l'exhauriment del
pressupost
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVTE/menuitem.a2d16f71d01ae7dc6e4a83bdb0c0e1a0/?vgnextoid=18a62b63567bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=18a62b63567bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4bf498971fd06210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD PLA RENOVA’T DE FINESTRES, OBERTURES I PROTECCIONS
SOLARS A CATALUNYA:

Aquests ajuts són per a la renovació i substitució d'obertures i proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals. A qui va dirigit?
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA - MANRESA COMERCIAL
c/ Sant Joan Baptista de la Salle, núm.11, entresòl 1a - 08241 Manresa Telèfons: 93 872 93 15 i 93 872 08 79 - Fax: 93 872 93 15 - ubicmanresa@ubicmanresa.com www.ubicmanresa.com – www.manresacomercial.com
• Per a habitatges particulars que han de ser primera residència: a famílies i comunitats • Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges: Comunitats de propietaris formades per famílies, empreses privades, institucions sense finalitat de lucre, fundacions, altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius. Termini de sol·licituds: del 15 de febrer al 30 d'abril de 2012, o fins a l'exhauriment del
pressupost
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=651d9060701bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=651d9060701bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=6747d361e9906210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
En un altre ordre de temes, us informem dels propers cursos de formació que portarà a terme l’escola SEFIC (Passatge del Ferrocarril, 1-3 de Manresa – 648946228 - sfc.claudia@gmail.com), els quals són totalment subvencionats pel sector del comerç: APARADORISME: Curs de 40 hores, que es portarà a terme des del 15 de març al 7 de
maig de 2012, els dl. i els dc. de 14 a 16,30 h.
MERCHANDASING: Curs de 40 hores, que es portarà a terme des del 9 de maig al 18
de juny de 2012, els dl. i els dc. de 14 a 16,30 h.
INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC: Curs de 30 hores que es portarà a terme des de
l’1 de març al 26 d’abril de 2012, els dt. i els dj. de 15 a 17 h.
ANGLÈS: Curs de 50 h. per aprendre les eines fonamentals per a comunicar-se. Pendent
de dates i horari
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Finalment, us annexem una proposta de l’associat + k net Ben atentament, Llorenç Juanola i Foixench Secretari Manresa, 9 de febrer de 2012 UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA - MANRESA COMERCIAL
c/ Sant Joan Baptista de la Salle, núm.11, entresòl 1a - 08241 Manresa Telèfons: 93 872 93 15 i 93 872 08 79 - Fax: 93 872 93 15 - ubicmanresa@ubicmanresa.com www.ubicmanresa.com – www.manresacomercial.com
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA - MANRESA COMERCIAL
c/ Sant Joan Baptista de la Salle, núm.11, entresòl 1a - 08241 Manresa Telèfons: 93 872 93 15 i 93 872 08 79 - Fax: 93 872 93 15 - ubicmanresa@ubicmanresa.com www.ubicmanresa.com – www.manresacomercial.com

Source: http://www.ubicmanresa.com/pipermail/llista_ubicmanresa.com/attachments/20120209/d5e4c566/attachment-0001.pdf

generichealth.com.au

ENALAPRIL GENERIC HEALTH Consumer Medicine Information What is in this leaflet How ENALAPRIL GENERIC HEALTH questions about ENALAPRIL GENERIC enough to supply all the blood needed throughout the body. Heart failure is not GENERIC HEALTH helps lower blood pressure and treat heart failure is that it GENERIC HEALTH against the benefits breath or may get tired easily after

2011 programography

The following is my programography. The term refers to the historical listing of all the programs Iʼve written, produced, or directed (and for the vast majority I did all three) since the very beginning of my career. Itʼs missing a few shows here and there -- shoved way back down with other bad memories. And I donʼt claim, within the different time periods indicated, that the programs are list

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment