Tergooi.eu

Patiënteninformatie
Premenstrueel
syndroom (PMS)
Informatie over oorzaken, klachten en
behandeling van PMS
Inhoudsopgave Bladzijde
Gevolgen voor het dagelijks functioneren Leefregels 8Medicijnen 9Medicijnen die ervoor zorgen dat u minder last hebt van hormoonwisselingen 11Het verwijderen van de eierstokken en eventueel de baarmoeder Premenstrueel syndroom
Informatie over oorzaken, klachten en behandeling van
Deze folder geeft informatie over het premenstrueel syndroom (PMS).
Besproken wordt onder andere welke klachten er kunnen zijn, wat de
oorzaak hiervan is, en welk onderzoek mogelijk is. Er worden adviezen
gegeven over leefregels. Tot slot vindt u informatie over mogelijke
behandelingen.

Wat is PMS?
PMS is het optreden van klachten in de tweede helft van de menstruatie­
cyclus die weer verdwijnen bij het begin van de menstruatie. Sommige
vrouwen houden nog klachten tijdens de eerste dagen van de menstruatie.
Na een periode van minimaal een week zonder klachten komen de
klachten weer terug. Door de steeds terugkerende klachten verstoort PMS
het normale leefpatroon van vrouwen. Vele honderden lichamelijke en
psychische klachten zijn bij PMS beschreven, zoals pijnlijke borsten, een
opgeblazen gevoel, prikkelbaarheid, wisselende stemmingen en klachten
als gespannen, depressief of agressief zijn. Bij de vraag of u last hebt
van PMS is het tijdstip waarop de klachten optreden en weer verdwijnen
belangrijker dan de soort klachten. Er zijn verschillende redenen om
hulp te zoeken. Veel vrouwen vinden het vervelend dat de klachten steeds
terugkomen zonder dat ze er voor hun gevoel iets tegen kunnen doen.
Daarbij weten ze ook hoe het elke maand is een periode zonder klachten
te hebben. Niet zelden nemen de klachten in de loop der jaren toe. Vaak
hebben vrouwen het gevoel dat zij door hun omgeving niet begrepen en
niet serieus genomen worden.
Ook voelen velen zich schuldig tegenover hun partner of kinderen vanwege hun gevoelens en gedrag in deze periode.
Bij wie en hoe vaak komt PMS voor?
Klachten als gevolg van PMS beginnen vaak na het dertigste jaar en na
het krijgen van kinderen. Bij jongere vrouwen komt PMS minder vaak
voor. Na de overgang verdwijnen de klachten. Naar schatting vier procent
van de vrouwen tussen de 15 en 45 jaar heeft last van PMS.
Wat zijn de oorzaken?
Alhoewel er een overduidelijk verband bestaat tussen het optreden van
de klachten en de menstruatiecyclus, is nooit een hormonale oorzaak
voor PMS gevonden. Wel zijn vrouwen met PMS­klachten gevoeliger
voor hormoonwisselingen dan vrouwen die er geen last van hebben. In
de hersenen is er als het ware minder weerstand om de gevolgen van
hormoonwisselingen op te vangen. Bepaalde neurotransmitters werken
onvoldoende. Neurotransmitters zijn chemische stoffen waarmee
zenuwcellen in de hersenen berichten aan elkaar doorgeven. Zo worden
de stemming en het welbevinden beïnvloed. Nog steeds is niet precies
bekend hoe PMS ontstaat, en waarom de ene vrouw er wel last van heeft
en de andere niet.
Welk onderzoek is mogelijk?
Hormoononderzoek in het bloed is niet zinvol bij PMS­klachten. Vrouwen
met PMS hebben niet meer, minder, of andere hormonen in hun bloed dan
vrouwen zonder klachten. Lichamelijk of gynaecologisch onderzoek is
meestal ook niet zinvol; abnormale bevindingen zijn niet te verwachten.
Wel gaat de arts nauwkeurig na wanneer uw klachten optreden, om te
weten te komen of u echt last hebt van PMS.
Veel vrouwen vinden het moeilijk om aan te geven wanneer ze nu precies last van welke klacht hebben. Daarom vindt u bij deze folder een kaartje. U kunt daarop bijhouden op welke dagen u last hebt van een bepaalde klacht. Nadat u tenminste twee maanden steeds van het begin van de menstruatie tot het begin van de volgende menstruatie deze kaart hebt ingevuld, is het zinvol er samen met uw arts naar te kijken. Zo wordt zichtbaar of u werkelijk last hebt van PMS en u krijgt zelf ook meer inzicht in uw klachten. Sommige vrouwen met PMS hebben te maken (gehad) met lichamelijk of seksueel geweld, bijvoorbeeld incest. Speelt iets dergelijks in uw situatie, dan is het belangrijk dit aan uw gynaecoloog te vertellen. Een dergelijke ervaring veroorzaakt weliswaar niet uw klachten, maar kan wel invloed hebben op uw beleving.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Geef de ernst van uw klachten aan m.b.v. onderstaande symbolen Is het wel PMS?
Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer de helft van de vrouwen die de kaart
invullen, de klachten bijna de hele maand aanwezig zijn. Er zijn dan
vrijwel geen dagen zonder klachten, hoewel sommige klachten wel voor
de menstruatie verergeren. Het is dan verstandig contact met uw huisarts
op te nemen om te zien of er een andere verklaring is voor uw klachten.
Soms blijken psychische problemen in het heden of verleden een rol
te spelen, bijvoorbeeld een depressie of paniekstoornissen. Dit zijn
aanvallen waarbij iemand op onverklaarbare wijze zonder enige redelijke
aanleiding hevig in paniek raakt.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Geef de ernst van uw klachten aan m.b.v. onderstaande symbolen Ook onverklaarde angst (fobie) komt voor, zoals pleinvrees. Het zijn situaties waarbij er net als bij PMS sprake is van een (tijdelijk) tekort aan neurotransmitters in de hersenen. Als er sprake is van een depressie, paniekstoornis en/of fobie dan kan de huisarts u behandelen of doorverwijzen naar een psychiater. Een combinatie van gesprekken en medicijnen biedt vaak goede mogelijkheden om uw klachten te verminderen.
Gevolgen voor het dagelijks functioneren
Veel vrouwen met PMS voelen zich ongelukkig of machteloos. Sommigen
vinden dat er te veel van hen gevraagd wordt, anderen voelen juist
te weinig waardering. Bij veel vrouwen met PMS­klachten spelen
onderdrukte gevoelens en ervaringen een rol. Het is vaak niet gemakkelijk
die ter sprake te brengen of op te komen voor uw eigen behoeften. Toch is
dat belangrijk om uw ervaringen te kunnen verwerken en uw leefpatroon
te kunnen veranderen. Ondanks klachten blijken vrouwen in de periode
voor de menstruatie niet slechter in werk of studie te functioneren dan na
de menstruatie.
Welke behandelingen zijn mogelijk?
Leefregels
Voor vrouwen met PMS is het belangrijk maar vaak niet gemakkelijk
om te leren omgaan met hun klachten. U moet zelf maatregelen nemen,
maar ook in uw directe omgeving begrip vragen voor uw klachten.
Juist voor vrouwen met PMS is dit vaak heel moeilijk. Op uw ingevulde
klachtenkaart kunt u zien op welke dagen u de meeste klachten hebt.
Probeer dan belastende activiteiten zoveel mogelijk achterwege te laten,
en vraag anderen om extra rekening met u te houden. U kunt ze ook deze
folder laten lezen. Regelmatige lichamelijke activiteit (sport) verlicht
klachten van PMS. Er zijn aanwijzingen dat een dieet met weinig koffie,
alcohol, vet, zout en scherpe kruiden kan helpen om de klachten te
verminderen. Ook minder roken (nog liever stoppen) kan zinvol zijn.
Soms biedt een gesprek met een psycholoog of een maatschappelijk werker uitkomst. Deze kan met u bekijken en bespreken hoe u het beste met uw klachten kunt omgaan. Tot slot leert de ervaring dat sommige vrouwen het prettig vinden om hun ervaringen met PMS te delen met andere vrouwen. Het adres van een zelfhulpgroep vindt u aan het einde van deze folder.
MedicijnenBovengenoemde leefregels, een gezond en regelmatig leven met voldoende rust en lichamelijke activiteit en begrip van uw omgeving blijken vaak voldoende te zijn om de klachten draaglijk te maken. Als dat niet genoeg is, kunt u wellicht met medicijnen behandeld worden.
- Medicijnen waarvan de werking wordt betwijfeldVan een aantal middelen is bekend dat zij een gunstig effect hebben op premenstruele klachten. Maar uit onderzoek blijkt dat zij net zo gunstig werken als placebo’s: medicijnen die er net zo uitzien maar het geneesmiddel niet bevatten. Misschien ontstaat de gunstige werking door het idee dat de arts wat aan de klachten doet en ze serieus neemt. De klachten worden dan als minder hinderlijk of beter te verdragen ervaren. Omdat deze medicijnen vaak even goed werken als placebo’s, twijfelen artsen aan hun werking. Voorbeelden zijn teunisbloemolie, vitamine B6 en progesteron. Vaak zijn ze na een tijdje minder werkzaam, maar sommige vrouwen voelen toch ook na langere tijd een gunstig effect.
- Medicijnen die ervoor zorgen dat u minder hormoonwisselingen hebtEr zijn verschillende medicijnen die ervoor zorgen dat er minder hormoonwisselingen optreden. In een normale menstruatiecyclus vindt twee weken voorafgaand aan de menstruatie de eisprongplaats. Na de eisprong worden andere hormonen gemaakt dan voor de eisprong. Medicijnen die ervoor zorgen dat u geen eisprong hebt, hebben dan ook als gevolg dat er minder hormoonwisselingen zijn.
- Orale anticonceptiva (de pil)De pil is het bekendste medicijn dat de eisprong onderdrukt. Bij een aantal vrouwen met PMS die de pil gebruiken, verminderen de klachten. Andere vrouwen blijken de pil niet goed te verdragen. Als u de pil wel verdraagt, werkt een combinatiepil (een pil met dezelfde hoeveelheid hormonen de hele maand) vaak beter dan een driefasenpil (een pil met verschillende hormoonhoeveelheden). Bovendien kunt u ook proberen de combinatiepil door te gebruiken zonder stopweek, zodat er helemaal geen menstruaties meer optreden. Dit kan geen kwaad. Artsen hebben weinig bezwaar tegen langdurig pilgebruik, ook boven de 35 jaar. Bij hoge bloeddruk of roken wordt de pil soms ontraden.
- ProgesteronpreparatenAls u dagelijks zonder te stoppen een progesteronpreparaat inneemt, treedt er geen eisprong op. Daardoor blijft ook de menstruatie achterwege. Niet altijd lukt het om ervoor te zorgen dat de menstruaties wegblijven; soms komt tussentijds bloedverlies voor. Een nogal eens voorkomende bijwerking is vocht vasthouden met als gevolg vaak gewichtstoename. Een vettige huid en soms depressiviteit of minder zin in vrijen zijn andere bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen optreden, maar niet elke vrouw heeft er last van.
- Een progesteron-‘spiraaltjeHet Mirena®­spiraaltje is een kleine langwerpige capsule die net als een gewoon spiraaltje in de baarmoederholte gebracht wordt. Deze capsule geeft elke dag een klein beetje progesteron af. Hierdoor wordt het baarmoederslijmvlies geleidelijk dunner, de menstruaties worden minder hevig en houden soms zelfs na een aantal maanden helemaal op. Ook PMS­klachten reageren soms gunstig. Wel moet u rekening houden met een grote kans op spotting: gering tussentijds bloedverlies tijdens de eerste zes maanden van het gebruik.
- LH-RH-agonistenDeze medicijnen bootsen de situatie van de postmenopauze (de periode na de laatste menstruatie) na. Door weinig aanmaak van vrouwelijke hormonen wordt er geen baarmoederslijmvlies meer opgebouwd en afgestoten, en verdwijnen de menstruaties. In verband met ongunstige effecten op de botopbouw is het beter deze medicijnen niet langer dan een halfjaar te nemen. Bijwerkingen zijn overgangsklachten als opvliegers, nachtzweten en een droge schede. Om de bijwerkingen te bestrijden kunt u er andere hormonen bij nemen. Helaas blijkt dan dat de PMS­klachten ook vaak weer terugkeren. LH­RH­agonisten bieden dan vaak ook geen definitieve oplossing voor PMS­klachten. Wel kunnen ze soms behulpzaam zijn om er achter te komen of u werkelijk last hebt van PMS. Medicijnen die ervoor zorgen dat u minder last hebt van hormoonwisselingenEr zijn medicijnen die ervoor zorgen dat de hersencellen minder gevoelig worden voor natuurlijke hormoonwisselingen. Ze beïnvloeden de neurotransmitters in de hersenen en worden SSRI’S (selectieve serotonine re­uptake remmers) genoemd. Ongeveer zeventig procent van de vrouwen met PMS­klachten ondervindt een gunstig effect van deze medicijnen. Voorbeelden zijn fluoxetine (Prozac®) 20 mg per dag, paroxetine (Seroxat®) 20 mg per dag en sertraline (Zoloft®) 50­150 mg per dag. Welke van deze middelen het beste werkt is niet bekend; er is geen onderzoek dat de werking heeft vergeleken. De ervaring van uw arts met een bepaald middel speelt een rol bij de keuze. Ook is nog niet onderzocht of deze middelen op lange termijn een gunstig effect blijven hebben op de klachten. Wel weten we van Prozac dat na anderhalf jaar gebruik de PMS­klachten nog steeds gunstig reageren. U hoeft dit middel waarschijnlijk alleen gedurende de twee klachtenweken in te nemen. Bijwerkingen van dit soort medicijnen kunnen zijn dat u minder zin hebt in vrijen of moeilijker een orgasme krijgt. Maar deze bijwerkingen komen zeker niet voor bij alle vrouwen die ze gebruiken. Als u in verband met psychische klachten ander medicijnen gebruikt is het verstandig om te overleggen of u ze met deze middelen kunt combineren. Soms kunnen door de combinatie gevaarlijke nieuwe bijwerkingen ontstaan.
Het verwijderen van de eierstokken en eventueel de baarmoederVrouwen met ernstige premenstruele klachten zijn soms hun klachten zo beu dat zij hun eierstokken en/of baarmoeder weg willen laten halen zodat zij niet meer menstrueren. In Nederland worden om deze reden geen gezonde eierstokken en/of baarmoeders verwijderd, omdat daar niet de oorzaak van de klachten ligt. Als alleen de baarmoeder wordt weggehaald, blijven de eierstokken nog hormonen maken. De hormoonwisselingen en de bijbehorende klachten blijven dus bestaan. Als beide eierstokken vóór de overgang weggehaald worden, ontstaan ernstige overgangsklachten, die vaak nog vervelender zijn dan de PMS­klachten. Bovendien, zoals eerder opgemerkt, is nooit een hormonale oorzaak voor de klachten aangetoond. Met andere woorden: een dergelijke operatie zorgt er niet voor dat u zich beter zult voelen.
Zelfhulpgroep
Zelfhulpgroepen kunnen vrouwen erkenning en hulp geven voor hun
problemen. De stichting Selene coördineert in Nederland activiteiten
waaronder zelfhulpgroepen op het gebied van PMS.
Adres: Nieuwegracht 24A, 3512 LR Utrecht, T (030) 233 17 77.
De Stichting Selene geeft een brochure uit: Informatie over het
premenstrueel syndroom.
Tot slot
Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen, aarzel dan niet ze met
uw arts te bespreken.Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
neemt u dan contact op met de polikliniek Gynaecologie; zowel voor
locatie Blaricum als locatie Hilversum, T 088 753 11 30.
Een voorlichtingsfolder van de NVOG 1999Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en GynaecologieHet copyright en de verantwoordelijkheid voor deze brochure berusten bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in Utrecht. Leden van de NVOG mogen deze brochure, mits integraal, onverkort en met bronvermelding, zonder toestemming vermenigvuldigen. Folders en brochures van de NVOG behandelen verschillende verloskundige en gynaecologische klachten, aandoeningen, onderzoeken en behandelingen. Zo krijgt u een beeld van wat u normaliter aan zorg en voorlichting kunt verwachten. Wij hopen dat u met deze informatie weloverwogen beslissingen kunt nemen. Soms geeft de gynaecoloog u andere informatie of adviezen, bijvoorbeeld omdat uw situatie anders is of omdat men in het ziekenhuis andere procedures volgt. Schriftelijke voorlichting is altijd een aanvulling op het gesprek met de gynaecoloog. Daarom is de NVOG niet juridisch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze brochure. Wel heeft de Commissie Patiëntenvoorlichting van de NVOG zeer veel aandacht besteed aan de inhoud. Dit betekent dat er geen belangrijke fouten in deze brochure staan, en dat de meerderheid van de Nederlandse gynaecologen het eens is met de inhoud. Andere folders en brochures op het gebied van de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde kunt u vinden op de website van de NVOG: http://www.nvog.nl, rubriek Voorlichting. De basis voor deze folder is de richtlijn ‘Premenstrueel syndroom’ van de NVOG (1999).
Auteur: Dr. J. Schagen van LeeuwenRedacteur: Dr. G. KleiverdaBureauredacteur: Jet Quadekker Ruimte voor aantekeningen
Tergooiziekenhuizen
Blaricum – Hilversum – Weesp
T 088 753 17 53
www.tergooiziekenhuizen.nl

Source: http://www.tergooi.eu/folder791.pdf

Microsoft word - prevention

Prevention The ultimate goal of prostate cancer prevention strategies is to prevent men from developing the disease. Unfortunately, despite significant progress in research over the past 16 years, this goal has not yet been achieved. Both genetic and environmental risk factors for prostate cancer have been identified, but the evidence is not yet strong enough to be helpful to men currently

Microsoft word - issqn artigo.docx

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) E O ASPECTO ESPACIAL DE SUA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA Henrique Kazuo Uemura Ocorre bitributação de empresas que prestam serviços em Municípios distintos daqueles em que estão situadas as suas sedes, gerando assim um conflito entre municípios pela arrecadação do tributo. "Quando uma criatura humana desperta para um gran

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment