Stortinget.no

Journaldato: 6.2.2014, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Innhold:
Søknad om deltakelse på møte med Toll- og avgiftsdirektoratet 250314 - Finanstilsynet 010414 - Statistisk
Sentralbyrå 080414 og Skatteetaten 100414
Sakstittel:
FIK - finanskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stortingets presidentskap og direktør
Innhold:
Spørsmål om invitasjon til markering av 200-årsjubileet for Grunnloven på Eidsvoll 160214
Sakstittel:
Grunnlovsjubileet 2014 - invitasjoner - besøk - møter 2013 - 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ordføreren i Kiel
Innhold:
Personal - tilsetting i stilling som sikkerhetskoordinator i drifts- og serviceavdelingen
Sakstittel:
Personal
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i seksjon for representantordninger
Sakstittel:
Personal
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Personal - oppsigelse av stilling
Sakstittel:
Personal
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i grafisk seksjon
Sakstittel:
Personal
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Energiregnskap for Stortingets boliger - 2007 rapportsammendrag - Obos Prosjekt Hoffveien 47 - 49 - Parkveien
17 - Sigurds Syrsgate 1
Sakstittel:
Stortingets tjenesteboliger - energiøkonomisering - Sak 200602294
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Pernille Hubert
Innhold:
Invitasjon til framvisning av filmen Brev til Kongen - Klingenberg kino 110214
Sakstittel:
EMK - energi- og miljøkomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Flyktninghjelpen
Innhold:
Energiregnskapsrapport for 2007 - Stortingets tjenesteboliger - heleide gårder - Obos prosjekt - Hoffsveien 47 -
49 - Parkveien 17 - Sigurd Syrsgate 1
Sakstittel:
Stortingets tjenesteboliger - energiøkonomisering - Sak 200602294
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Randi Wisnes Haugen
Innhold:
Energiregnskap for Stortingets boliger - 2008 rapportsammendrag Obos Prosjekt - Hoffsveien 47 - 49 - Parkveien
17 - Sigurd Syrs gate 1
Sakstittel:
Stortingets tjenesteboliger - energiøkonomisering - Sak 200602294
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Økonomi- og administrasjonsseksjonen
Innhold:
Invitasjon til Fagskolen i Oslo - 2014
Sakstittel:
KIK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Innhold:
Svar på invitasjon til Fagskolen i Oslo - 2014
Sakstittel:
KIK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Innhold:
Invitasjon til seminar om studentboligbygging - Oslo 2014
Sakstittel:
KIK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Samskipnadsrådet i Norge
Innhold:
Invitasjon til seminar om studentboligbygging - Oslo 2014
Sakstittel:
KIK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Samskipnadsrådet i Norge
Innhold:
Forsikringstjenester - gruppelivsforsikring avtalenr. 3112048 representanter oversikt innberetning - avtale
3110377 kollektiv ulykke - 3112036
Sakstittel:
Forsikringstjenester i perioden 011005 - 130909. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak
200501510 DL
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
TrygVesta
Innhold:
Nyhetsbrev - Opening the World Bank Group to Parliamentarians
Sakstittel:
UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
World Bank Group to Parliamentarians
Innhold:
Svar på forespørsel om møte med UFK - Verdensbankens Afghanistankontor på besøk
Sakstittel:
UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - Innenlandsreiser - Invitasjoner - besøk - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Verdensbanken
Innhold:
Nyhetsbrev - Elever tar utfordringen i klimaforhandlingene
Sakstittel:
UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
FN-sambandet
Innhold:
Forsikringstjenester - reiseforsikring - ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Forsikringstjenester Reiseforsikring - Sak 200502184 DL
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Søknad om besøk på Johan Sverdrup 100314
Sakstittel:
EMK - energi- og miljøkomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Brit Brenno
Innhold:
Samtykke om besøk på Johan Sverdrup 100314
Sakstittel:
EMK - energi- og miljøkomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tiril Vogt
Innhold:
Invitasjon til Abelia - forum for friskoler - Oslo 2014
Sakstittel:
KIK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Abelia - forum for friskoler
Innhold:
Svar på invitasjon til Abelia - forum for friskoler - Oslo 2014
Sakstittel:
KIK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Abelia - forum for friskoler
Innhold:
Personal - overføring fra informasjonsseksjonen til IKT-seksjonen
Sakstittel:
Personal
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Svar på spørsmål i brev av 160114 og 240114 - Forsøk med snøscooterkjøring
Sakstittel:
Forsøksordning med snøscooterkjøring
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden
Innhold:
Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet - Gro Sandgrind - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Henvendelse om informasjonsstand 140214 kl 1700 - 1800 - besvart 060214
Sakstittel:
Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass - 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Iransolidarity-Oslo
Innhold:
Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet - Jarle Skjørestad - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet - Fredrik Falch - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Delegering av attestasjonsfullmakt - Roy Jørgensen - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet - Sissel Lyngvær Ramstad - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Delegering av attestasjonsfullmakt - Tone Magnussen - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Delegering av attestasjonsfullmakt - Kristel Rusdal - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Delegering av attestasjonsfullmakt - Jorunn Nilsen - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet - Flemming Gade Kjerschow - Statsbudsjettet 2014
Sakstittel:
Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi Listaul
Innhold:
P26 rehabilitering - prosjekteringsmøte 21 - A41007
Sakstittel:
P26 rehabilitering - prosjekteringsmøter - A41007
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
OFL §15 Interne dokumenter innhentetutenfra Avsender\mottaker:
T-2 Prosjekt
Innhold:
Kopi av brev til KMD - klage på fylkesmannen i Telemark
Sakstittel:
KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - 2013 -
2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bernt Ohna
Innhold:
Godtgjørelse representant - ***** *****
Sakstittel:
Godtgjørelse representant
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Svar på henvendelse i brev av 071213
Sakstittel:
Begjæring om behandling av anmeldelse for justismord og EMK-krenkelser - begjæring om tiltale for riksrett
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & co
Innhold:
Godtgjørelse representant - ***** *****
Sakstittel:
Godtgjørelse representant
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Svar på henvendelse i brev av 080114
Sakstittel:
Ny trasé for E 16 gjennom Lærdal
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Per Julius Helweg
Innhold:
Konkurransegrunnlag med særskilte avtalevilkår - kjøp av vikartjenester
Sakstittel:
Kjøp av vikartjenester Stortingets administrasjon med Manpower
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Doffin
Innhold:
Svar på invitasjon til Briskeby videregående skole om undervisning for hørselshemmede - Lier kommune 2014
Sakstittel:
KIK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hørselshemmedes landsforbund - HLF
Innhold:
Oppfølging av brev datert 270114 fra statsråd Sylvi Listhaug
Sakstittel:
Konsesjonsloven- og praktisering av priskontrollen
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statsministerens kontor
Innhold:
A41020 P26 - teknisk rom - referat fra byggemøte 21
Sakstittel:
P26 - serverrommet - teknisk rom - lager - prosjektnummer - 1141023 - A41007 - A41020 - Avtaledokument med
KF Entreprenør - 270213
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
OFL §15 Interne dokumenter innhentetutenfra Avsender\mottaker:
Høyer Finseth
Innhold:
Invitasjon - Expert panel on child marriage 110214
Sakstittel:
UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
PLAN
Innhold:
Oversikt over hvem som må flytte ut av P26 som følge av rehabilitering av P26 - oppdatert
Sakstittel:
Opprettelse av utvalg for arealdisponering
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eli Pauline Fiskvik m.fl.
Innhold:
Referat - nordområdedialog med utenriksminister Brende og Stortingets internasjonale delegasjoner 050214
Sakstittel:
SCPAR Stortingets arktiske delegasjon - delegasjonsmøter - reiser - besøk - 2013 - 2017 Det arktiske
parlamentarikersamarbeidet
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Kopi av brev til Amdahl Strøm & Cappelen arkitekter - Midlertidig brukstillatelse - Karl Johans gate 22 -
fasadeendring
Sakstittel:
Stengning av Løvebakken og inngang FMA - vakt resepsjonsløsning
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
Innhold:
Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2458 - oppdrag 25/2014
Sakstittel:
Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2458 - oppdrag 25/2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Georgia Nasjonalforsamlingen
Innhold:
Henvendelse - rettferdig rettergang ved en uavhengig domstol
Sakstittel:
Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Laurtis Lertrø
Innhold:
Nordisk Råds 65 sesjon - takkebrev til de nordiske parlamentpresidentene etter sesjonen
Sakstittel:
Nordisk Råds 65. sesjon 2013 - Oslo Stortinget 281013 - 311013
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Island Alltinget m.fl.
Innhold:
Invitasjon til å være med på Løvetannmarsjen 2014 - demonstrasjonstog 190614 - bidra - holde en appell?
Sakstittel:
JUK - justiskomiteen - Utenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Løvetannmarsjen Norge
Innhold:
Stortingsforhandlinger på nett 1814-2001 - teknisk beskrivelse av løsning
Sakstittel:
Avtale om digitalisering av stortingsforhandlinger - DigiStorting - 1814 - 1999 - Nasjonalbiblioteket - 081209 -
150510 - Sak 200701211 DL
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Creuna
Innhold:
Dokument 12:5 Svar på henvendelse i brev 250114 av med oversendelse av vedtak i kommunestyret
Sakstittel:
Dokument 12:5 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen
Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Radøy kommune m.fl.
Innhold:
Underskriftskampanje mot regulering av kosttilskudd - 12 underskrifter
Sakstittel:
Helsevesenet - henvendelser 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oddny Johnsen Clopan med flere
Innhold:
Dokument 12:5 Svar på henvendelse i brev 250114 av med oversendelse av vedtak i kommunestyret
Sakstittel:
Dokument 12:19 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Ib
Thomsen om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati)
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Radøy kommune m.fl.
Innhold:
Dokument 12:5 Svar på henvendelse i brev 250114 av med oversendelse av vedtak i kommunestyret
Sakstittel:
Dokument 12:26 (2011-2012) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H.
Langeland og Aksel Hagen om endringer i §§ 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre)
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Radøy kommune m.fl.
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll for serviceavtale på eksisterende utstyr
Sakstittel:
Serviceavtale CP Bourg BBF 2005 - Afterprint - 010109 - 010112
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bård Gransjøen
Innhold:
Kopi av brev til HOD - oppfølging - haldol og dens virkninger
Sakstittel:
HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer -
Helsedirektoratet 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kari Lossius
Innhold:
Nordisk Råds journaliststipend 2014 - annonse
Sakstittel:
Nordisk Råds journaliststipend 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Kopi av brev til Helse Vest - oppfølging - dagkirurgi ved Helse Førde
Sakstittel:
Helsevesenet - henvendelser 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sjukehusaksjonen Nordfjord
Innhold:
Oppfølging - trening som et forebyggende tiltak
Sakstittel:
Helsevesenet - henvendelser 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Nordisk Råds journaliststipend 2014 - oversender søknader
Sakstittel:
Nordisk Råds journaliststipend 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
Institutt for journalistikk - STIP - Pressens Stipendkomite
Innhold:
Kopi av brev til HOD - oppfølging - behandling av rusavhengige med ibogain
Sakstittel:
HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer -
Helsedirektoratet 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjellrun Sonefelt
Innhold:
Telekommunikasjonstjenester - søknad hjemmekontor - Vibeke Greni
Sakstittel:
Telekommunikasjonstjenester ansatt
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Randi Wisnes Haugen
Innhold:
Telekommunikasjonstjenester - hjemmekontor - Vibeke Greni
Sakstittel:
Telekommunikasjonstjenester ansatt
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bengt Holmen
Innhold:
Kopi av brev til Helsedirektoratet - behandling av rusavhengige med ibogain
Sakstittel:
HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer -
Helsedirektoratet 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjellrun Sonefelt
Innhold:
Prinsensgate 26 - kulvert - nedkjøring - prosjekteringsmøte 001
Sakstittel:
Prinsensgate 26 - kulvert - nedkjøring - prosjekteringsmøter
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
OFL §15 Interne dokumenter innhentetutenfra Avsender\mottaker:
T-2 Prosjekt
Innhold:
Årsmelding 2013 fra Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Sakstittel:
Helsevesenet - henvendelser 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Innhold:
Nordisk Råds journaliststipend 2014 Informasjon om kriterier
Sakstittel:
Nordisk Råds journaliststipend 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Nordisk Råds journaliststipend 2014 Innberetning av inntektsåret 2013
Sakstittel:
Nordisk Råds journaliststipend 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
Avsender\mottaker:
Innhold:
Invitasjon til NHO Mat og Drikkes temadag - tradisjonell industri i skyggen av oljeindustrien - Oslo 200314
Sakstittel:
HOK - helse- og omsorgskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NHO Mat og Drikke
Innhold:
Vestnordisk råds temakonferanse Sandøy Færøyene 210114 - 250114 hjemmel
Sakstittel:
Vestnordisk Råd - Temakonferanser 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ann-Christine Alderin Låtun
Innhold:
Invitasjon til LikeMannsTreff - nyheter fra forskningen rundt sykdommen ALS - Hotel Bristol 260314
Sakstittel:
HOK - helse- og omsorgskomiteen - Innenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Organisasjonen Alltid Litt Sterkere
Innhold:
E-post korrespondanse vedrørende EPTA-konferanse
Sakstittel:
EPTA-konferanse på Stortinget i 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Teknologirådet
Innhold:
Nordisk Råds 65. sesjon - Oppfølging av møte mellom Nordiske parlamentspresidenter - vedrørende neste møte
oktober 2014
Sakstittel:
Nordisk Råds 65. sesjon 2013 - Oslo Stortinget 281013 - 311013
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Folketinget
Innhold:
Nordisk Råds 65. sesjon - Oppfølging av møte mellom Nordiske parlamentspresidenter 301013
Sakstittel:
Nordisk Råds 65. sesjon 2013 - Oslo Stortinget 281013 - 311013
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nordisk råds presidenter og delegasjoner
Innhold:
Tema for samtidig debatt i de nordiske parlament
Sakstittel:
Nordisk Råds 65. sesjon 2013 - Oslo Stortinget 281013 - 311013
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Olemic Thommessen
Innhold:
Hjemmel BSPC Baltic sea parliamentary conference Parlamentariske Østersjøkonferanse 300114 Brussel
Sakstittel:
BSPC Baltic sea parliamentary conference Parlamentariske Østersjøkonferanse 2013 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ann-Christine Alderin Låtun
Innhold:
Henvendelse vedrørende Hotline 116 000 - nordisk samarbeid
Sakstittel:
Nordisk Råd – Henvendelser og annet om 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bodil Dichow
Innhold:
Møtelefse Nordisk råds miljøutvalgs møte i København 220114
Sakstittel:
Nordisk Råd - Besøk, møter og arrangement 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Delegasjonsmøte arktiske delegasjon - aktiviteter - utkast til program reise Bodø Svalbard - SCPAR møte Ottawa
240213 program
Sakstittel:
SCPAR Stortingets arktiske delegasjon - delegasjonsmøter - reiser - besøk - 2013 - 2017 Det arktiske
parlamentarikersamarbeidet
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Reisenotat - Nordisk råds presidiemøte Vilnius 021213 - 031213
Sakstittel:
Nordisk Råd - Presidie- og utvalgsmøter 2013
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Tilbakemelding - møte med UFK - Verdensbankens Afghanistankontor på besøk
Sakstittel:
UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - Innenlandsreiser - Invitasjoner - besøk - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Verdensbanken
Innhold:
Invitasjon til NUPI seminar - The Challenges of Peacebuilding in Liberia 120214
Sakstittel:
UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner 2013 - 2017
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NUPI
Innhold:
Forespørsel om møte med UFK - Norges relasjon til Etiopia - To etiopiske internasjonale
menneskerettighetsforkjempere gjester Oslo i mars 2014
Sakstittel:
UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - Innenlandsreiser - Invitasjoner - besøk - møter 2014
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Solveig Syversen
Innhold:
Henvendelse til Stortingspresidenten
Sakstittel:
Stortingspresidenten og presidentskapet – Henvendelser 2013
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Yogiraj Dr.Sarvesh Soni
Innhold:
Svar på henvendelse til Stortingspresidenten
Sakstittel:
Stortingspresidenten og presidentskapet – Henvendelser 2013
DokType Sak/dok nr:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Yogiraj Dr. Sarvesh Soni

Source: https://stortinget.no/Global/pdf/postjournal/pj-2014-02-06.pdf

Microsoft word - programa oficial de actos y festejos 2006.doc

Programa Oficial de Actos y Festejos FERIA Y LIV FIESTA DE LA VENDIMIA Del 23 de Agosto al 3 de Septiembre de 2006 Día 19 de Agosto de 2006 En el Teatro Principal, CERTAMEN LITERARIO “FLOR NATURAL INFANTIL” y ACTO DE PROCLAMACIÓN de la REINA CENTRAL INFANTIL de la 59 FIESTA DE LA VENDIMIA, niña IRINA SANJERÓNIMO RODRIGO, PRESIDENTE, REINAS DE BARRIO Y PRESIDENTES Y COMISI

webmedcentral.com

Priapism Induced With Single Oral Dose Of Sildenafil: A Rare Case Report Corresponding Author: Prof. Hari Aggarwal, Professor, Department of Medicine, University of Health Sciences, 124001 - India Submitting Author: Prof. Hari Aggarwal, Professor, Department of Medicine, University of Health Sciences, 124001 - India Article ID: WMC00676 Article Type: Case Report Submitted on:

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment