Rokotukset

Rokotukset ja malarian estolääkitys
Yleistä:
On suositeltavaa, että lääkäri hyvissä ajoin ennen Tansanian matkaa hankkii kattavan rokotussuojan infektiotauteja vastaan. RDBF maksaa kuittia vastaan ne rokotukset, joita lääkäri tarvitsee matkaansa varten, ja jotka ovat THL:n suosituksen mukaisia. Samoin korvataan myös malarian estolääkitys. Suomenkielinen tietolähde: Matkailijan Terveysopas (voi ostaa Duodecimistä tai katsoa: joko Terveysportin (Matkailijan Terveys) tai sivuilta. Rokotukset:
1) Keltakuume (Stamaril®) saa oman paikkakunnan rokotuspisteestä Rokotus on voimassa 10 vuotta. Pyydä samal a myös kansainvälistä rokotustodistusta tästä. 2) Hepati tti. Suositeltavin on yhdistelmärokote Twinrix (A-hepati tti + B-hepati tti) (rokotukset 0, 1 ja 6 kuukautta tai kiiretapauksessa 1, 7, 21 päivää ja tehostus 12 kk). Mikäli haluaa rokotteet erikseen, esim. lääkäri on aiemmin saanut joko A- tai B-hepati ttisuojauksen, A-hepati tti = Havrix (ohjelma 0 ja tehostus 6 – 12 kk) ja B-hepati tti = Engerix (ohjelma 0, 1, 6 kk tai 0, 7 ja 21 vrk ja tehostus 12 kk). Jos on saanut täyden suojauksen, sen kesto on tämän hetken tiedol a elinikäinen. Jos lähtijällä ei ole rokotuksia, hänen olisi alettava rokotussarjat viimeistään kuukausi ennen matkaa. Ajan niukkuuden vuoksi ei ole syytä jättää hepati ttisuojausta hoitamatta, vaikka pikaohjelmia on pidettävä hätäratkaisuina. 3) Lavantautirokotus (1 annos ri ttää, mutta jos annos on oraalinen, on pidettävä vähintään kaksi päivää taukoa ennen kolerarokotusta).
4) Kolerarokotukset (2 annosta vähintään viikon välein) ovat myös suositeltavia. Valmistajan mukaan kolerarokotus vähentää 50 %:il a turistiripulin esiintymistiheyttä. 5) Lähtijäl ä on lisäksi oltava voimassa olevat Suomen terveydenhuol on suosittelemat normaalit rokotukset. Tärkeimmät ni stä ovat tietysti polio-, tetanus- ja difteriarokotukset sekä kaksi MPR-rokotusta, jotka usein sisältyvät erilaisiin kombinaatioihin ainakin nuorena saaduissa rokotuksissa. Jos tietää sairastaneensa tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon lapsena, ei MPR-rokotuksia tarvita. Vi meisestä tetanus- ja difteriarokotuksesta (tetanus-d) ei saa ol a yli 10 vuotta. Koska Tansaniassa ei esiinny poliota, ei tarvita polion tehosterokotuksia. Tansania ei ole myöskään aivokalvontulehdusvyöhykkeellä. Sen takia meningi ttirokotus ei kuulu suositeltaviin rokotuksiin, joskaan siitä ei ole haittaakaan.
Malarian estolääkitys
Enimmäkseen pahanlaatuista P. falciparum -malariaa esiintyy ympäri vuoden koko maassa al e
1800 m:n korkeudessa. Koska malarian riski on erittäin suuri, estolääkitys tarvitaan aina
riskialueil e matkustettaessa. Malarian lääke-ehkäisy: meflokiini (Lariam) tai atovakoni + proguani li
(Malarone) tai doksisykliini.
Koska Malaronen käyttösuositus valmistajan mukaan on enintään 28 vrk, ni n jäljelle ei Tansaniaan jää kuin Lariam, joka on normaali reseptilääke. Lariamil a sattaa esiintyä sivuvaikutuksia (lähinnä psyykkisiä ja neurologisia), eli ni den kirjo kannattaa lukea huolella, jotta tietää mistä saattaa ol a kyse. Sivuvaikutukset eri henkilöillä voivat vaihdel a paljon, erittäin haital isista olemattomi n. Lääkkeen sietokykyä voi testata jo kotimaassa, mutta se edel yttää yhtä pitkää lääkitysjaksoa kun kohdemassa, eli käytännössä vähintään 10 viikkoa (6+4 viikkoa), jol oin ei tule pahoja yl ätyksiä toimintakentäl ä. Positi vinen puoli on se, että Lariam on hyvin halpa lääke. Jol ei sitten siedä Lariamia, voi siirtyä käyttämään Malaronea tai doksisykli niä. Yhdysval oissa Malaronea käytetään pitkiäkin aikoja. Lariamin annos on 1 tabletti viikossa aina samana viikonpäivänä ja lääkitys lopetetaan vasta sitten kun on kulunut 4 viikkoa malaria-alueelta poistumisen jälkeen. Malaronen annos on 1 tabletti päivässä ja doksisykliinin annos 100 mg päivässä. Malaronen voi lopettaa 7 vrk alueelta poistumisen jälkeen.
Malaria-tietoisku: Jos RDBF:n lääkäri alkaa kuumeil a Afrikassa, ni n kyseessä on aina malaria,
ennen kuin toisin osoitetaan, ja RDBF kehottaa ostamaan paikal isesta apteekista Artemisin-kuurin
omal a rahal a (n. 8 euroa/kuuri, apteekkari tietää varmasti, mistä on kyse; lääkettä ei saa
Suomesta). Paketissa on selkeät englanninkieliset ohjeet, miten tabletit (kyseessä normaali
vesiliukoinen tabletti-muoto) otetaan ja Artemisin-kuuril a ei ole mitään tunnettua sivuvaikutusta,
mutta parantamisteho on n. 100%.
Lähtijän on aina alkuvaiheessa konsultoitava RDBF:n koordinaattoria, jol oin hänel e sopiva rokotusohjelma / malarian ehkäisy räätälöidään lähtijän statuksen mukaan.

Source: http://www.rotary.fi/images/stories/RDBF-julkinen_aineisto/Ohjeita-laakareille/rokotukset%20ja%20malarian%20estolaakitys_20_07_2010.pdf

2014 adult basic information sheet

Kampala, Uganda Africa Basic Information Sheet Travel Expenses: Cost Per Person Total Uganda Trip (with Fund Raiser participation) $1,220.00 ***Price includes Gratuity for the Staff of the Missionaries*** Optional Safari (Depending on the number) ***The above pricing is based on 2013 pricing and is subject to change*** If you want to see your sponsor child(ren) an additional c

Medical history

Today’s Date ___________ Account # ____________ NAME _____________________________ 1. Are you having any dental problems at this time?……………………………………………….… O Yes O No 2. Do you feel very nervous about having dental treatment?………………………………………. O Yes O No 3. When was the last time you saw a dentist?_______________ For

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment