Microsoft word - splen-patinfo.doc

Maatregelen ter voorkoming van ernstige infecties bij patiënten zonder of met een minder
goed werkende milt
Patiënteninformatie. Afdeling Hematologie UMCG, nov 2007

U hebt deze informatie gekregen omdat u geen milt meer hebt, of omdat uw milt minder goed werkt. U bent
hierdoor verhoogd vatbaar voor ernstig verlopende infecties door de volgende verwekkers:
• bacteriën: pneumokokken, Haemophilus influenzae en meningokokken, verwekkers van luchtweginfecties en hersenvliesontsteking; • ernstige (wond)infecties na honden- of kattenbeten; • malariaparasieten; • babesiosis, een parasitaire infectie overgebracht door tekenbeten.
Maatregelen
die het risico van ernstige infecties kunnen verkleinen
Algemeen
• Draag deze medische informatie bij u (evt. Medic-alert). • Breng uw huisarts op de hoogte. • Uw huisarts wordt verzocht de vaccinaties en revaccinaties toe te dienen. • Neem contact op met uw huisarts bij elke acuut ontstane koorts, vooral als u ook koude rillingen • U moet thuis een antibioticumkuur hebben liggen (en een dosis 'op zak') om in geval van een bacteriële infectie direct te kunnen starten, zgn. 'on demand' co-amoxiclav (Augmentin®), 4 dd 625
mg (houdbaarheid zie verpakking). Laat u door de huisarts verder voorlichten.
* Bij overgevoeligheid voor antibiotica dient overleg met uw huisarts/specialist plaats te vinden. Vaccinaties Tegen pneumokokkeninfecties • Pneumovax, bij voorkeur > 2 weken vóór de miltverwijdering. • Kinderen jonger dan twee jaar en allogene-stamceltransplantatiepatiënten moeten een ander soort vaccinatie krijgen (overleg huisarts/specialist); na 2e jaar Pneumovax. Tegen infecties met Haemophilus influenzae (type B) • Eenmalige vaccinatie met Act-Hib, tenzij recent volledig gevaccineerd. • Eenmalige vaccinatie met conjugaat meningokokkenvaccin C (NeisVac-C), tenzij eerder • Op indicatie (reizen naar bepaalde gebieden e.d.) – in overleg met GGD – aanvullende vaccinatie met het polysacharide meningokokkenvaccin A/C/W-135/Y (Mencevax). • Zgn. “inhaal”-vaccinatie met conjugaat meningokokkenvaccin C (NeisVac-C), bij patiënten die eerder in het verleden gevaccineerd zijn met polysacharide meningokokkenvaccin A en C (Meningovax) of A/C/W-135/Y (Mencevax) maar nog geen conjugaatvaccin hebben gehad. Deze “inhaal”-vaccinatie (NeisVac-C) 6 maanden na de vaccinatie met polysacharidevaccin geven. Influenzavirus. Jaarlijkse vaccinatie tegen griep influenza wordt aanbevolen. Overige maatregelen • Bij honden- en kattenbeten: langs de huisarts voor het laten reinigen van de wond en een kuur met antibiotica (Augmentin® gedurende 5 dagen 4 dd 625 mg).
• Bij reizen naar 'malariagebieden': adviezen GGD nauwkeurig opvolgen. Nauwgezette toepassing van maatregelen ter voorkoming van muskietensteken. Zorgvuldige toepassing van malariaprofylaxe. Soms kan het nodig zijn om van een bepaalde reisbestemming af te zien. Bij koorts uit de tropen moet uiteraard malaria door middel van bloedonderzoek uitgesloten worden. • Alertheid op tekenbeten indien u reizen maakt naar bosrijke gebieden in het oosten van Amerika (zij
Contact UMCG Hematologie: +31-50-3616161 (vragen naar dienstdoende hematoloog)

Source: http://www.rdjhosting.be/DEROO/infofiches/milt%20patinfo.pdf

sciencepark.biz

Guidance on the safe use, handling, storage and disposal of Lithium Polymer batteries It is strongly recommended that before charging and/or using a Lithium polymer battery, you should read and follow this guidance. Failure to do so may result in a fire, leading potentially to personal injury and damage to, or loss of, assets. 1. General safety instructions and warnings 1.1. When chargin

marjenes.com.au2

Margaret Jennings (B.App.Sc.), 33 Stanley Avenue, Eltham, Victoria 3095 Tel/Fax: (03) 9439 2436 Mobile: 0404 088 754 Email: marjenes@optusnet.com.au INFECTION CONTROL NEWSLETTER 4 – May 2012 This set of questions from practice staff is more about cleaning and adds in drying & packaging 1. I wonder if you can tell me which is the best lubricant to use on old metal ear syringes – is

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment