Obesitaskliniek.nl

Overheid moet investeren in adequate behandeling TErECHTE zOrgEN
baar in het arbeidsproces en vertonen zij hoe zit het nu precies met de incidentie sitas? er zijn verschillende grote popula- een jaarlijkse kostenpost van 100 miljard blijkt dat de incidentie van obesitas toe- staten en in europa is er zelfs sprake van aspect van obesitas, namelijk het verlies nee, het is eerder een gebrek comorbiditeit neemt toe, zoals diabetes je eigen veters kunnen strikken, je eigen mellitus type 2, hart- en vaatziekten, en billen afvegen of met je kinderen naar het daarnaast een risicofactor voor verschil- en durft geen relaties meer aan te gaan. alcoholische steatohepatitis, en voor tal ningen zoals galstenen, klachten aan het kelijker voedsel en steeds grotere porties, bewegingsapparaat en psychisch lijden.
haar burgers, zal actief beleid voeren op scholen en consultatiebureaus of via een obesitas hadden immers eerst ‘slechts’ de verbeterde zorg steeds vaker in staat met overgewicht niet beperkt en mogelijk zelfs verlengd zou zijn.2 Daarnaast relati- Niet meer je eigen
veren zij het risico van overgewicht aan veters
OOrzAkEN
kunnen strikken
Obesitas is een multifactorieel bepaalde volledig gericht op lifestyle, maar dat is zij aan dat het risico op morbiditeit en heel wat genen geïdentificeerd die bij het heeft bij de aanpak en preventie van obe- ontstaan van overgewicht een rol spelen. nooit dik worden terwijl de andere zelfs den waaruit blijkt dat niet alleen obesitas sitas in de samenleving. niet alleen zorgt MEDISCH CONTACT • 5 MEI 2006 • 61 nr. 18
zijn belangrijk (als er niks op tafel staat, is het niet gezellig), en vormen iemands voor. iemand vlucht bij stress, verdriet nen terugvoeren naar trauma’s en onver- Bij veel obesitaspatiënten is sprake van genetische dispositie, maar ook sociale en culturele patronen spelen een rol tig zijn. De meeste zwaarlijvigen zijn al gaat, neemt de frustratie toe en verdwijnt bestaande uit een arts, een diëtiste, een mag de patiënt per jaar vijf keer naar de diëtiste. Maar men richt zich niet op een zorgcoördinator. het is een zeer intensief langdurige of zelfs blijvende verandering traject. De eerste 22 weken zijn gericht op van het eet- en leefpatroon. Daarvoor zijn gewichtsreductie. Daarna is alles gericht kan dit soort projecten alleen tot stand een zorgverzekeraar. en dat is gek, want bekend is dat een ogenschijnlijk geringe leidt tot een significante risicoreductie. ONrECHTvAArDIg
kwalificeert als een ziekte, is onterecht en leidt ook tot sociale onrechtvaardigheid. patiënt weer aan zijn lot overgelaten of de risico’s van obesitas maar legt de ver- sieve basis. het is onvermijdelijk dat een refusal. alles door de overheid betaald. doen volledig bij de mensen zelf, hierbij vergetend dat obesitas een ziekte is, een weten een niet-alcoholische steatohepati- zakelijk zijn, maar dat is door de meeste tis heeft ontwikkeld, kan slechts beperkt patiënten simpelweg niet op te brengen. PrOgrAMMA
criteria (obesitas >5 jaar, bMi >40 of >35 vallen. Uiteindelijk zullen beide patiën- plus comorbiditeit en leeftijd >18 en <60) ten misschien overlijden aan levercirrose. het verschil is dat de eerste patiënt ver- behandeling. het gaat hier om patiënten hier jaarlijks duizend nieuwe patiënten als een ‘last resort’ en bij wie psycho- zorg, terwijl de tweede verslaafd was aan (bMi) >40 of >35 plus comorbiditeit). pathologie (inclusief eetstoornissen) is De behandeling kan ‘conservatief’ of uitgesloten. een aantal zorgverzekeraars 61 nr. 18 • 5 MEI • MEDISCH CONTACT
SAMENVATT
veldwerk
rijpeli G
Obesitas is een multifactoriële Sprong
<< ter ondersteuning van een dieet of aandoening, leidend tot veel morbi- diteit en een verhoogde mortaliteit, in het diepe
waarvan de incidentie snweetel s orlistat (Xenical), dat de absorptie van ● De overheid zou obesitas, in kaanse overheid, moeten erkennen als ziekte en investeren in de behandeling Behandeling van obesitas leidt tot derde eetlust ook nog een direct gunstig gezondheidswinst, een toename van kwaliteit van leven en een verhoogde arbeidsparticipatie, en dient dan ook beschikbaar te worden pr ge aktijkpsertikeelelnd aan ingezonden brieven univerbrisefi teit, BIG-registratie en van een vergoedingenstructuur voor dus. Dat merk je goed: het is hét de behandeling van obesitas is, zeker als de overheid obesitas niet alleen als in vergelijking met behandelingen ben jij al aan het sol iciteren?’ van andere chronisch zieken, sociaal en ‘Weet je al wat je gaat doen?’ scholen, subsidie aan sportverenigingen, www.medischcontact.nl/dezeweek.
‘Een jaartje poortarts’, is dan duiken overal ‘concurrenten’ op, van zowel de patiënt (bijvoorbeeld door heid want ook de obese patiënt heeft een dingsplekken zijn er niet. Strijd Niet behandelen
is sociaal
één keer lukt? Ik ben altijd erg onrechtvaardig
middel van presentielijsten en een terug- directie Nederlandse Obesitas Kliniek Hilversum word ingeloot voor geneeskunde?’ Correspondentieadres: p-meeberg@zonnet.nlBelangenverstrengeling: Auteurs vormen de directie van Gelukkig is dat in één keer goed in het diepe ‘geneeskundebad’ in één keer springen of moet ik Literatuur
1.
Pieterman R, Hanekamp JC, Baak JM. Overgewichtbeleid is onaanvaardbaar. Overheid overschrijdt praktische en

ethische grenzen van medische interventie. Medisch Contact 2005; 60 (48): 1944-7. 2. Flegal KM, Graubard BI et al.
Excess deaths associated with underweight, overweight, and obesity. JAMA 2005; 293: 1861-7. 3. Peeters A, Barendregt
JJ et al. Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: a life-table analysis. Ann Intern Med 2003; 138: 24- 32. 4. Wolf AM, Colditz GA. Current estimates of the economic costs of obesity in the United States. Obes Res 1998; 6: 97-
106. 5. World Health Oarganization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO
consultation on obesity, Geneva, 3-5 june 1997. Genève: WHO; 1998. P. 1-276. 6. Després J-P, Golay A et al. Effects of
Rimonabant on metabolic risk factors in overweight patients with dyslipidemia. N Eng J Med 2005; 353: 2121-34. MEDISCH CONTACT • 5 MEI 2006 • 61 nr. 18

Source: http://www.obesitaskliniek.nl/wp-content/uploads/2011/12/Medisch-Contact-05-2011.pdf

smschool.us

Each fal , the Seventh Grade travels to Hancock Field Station near the town of Fossil innorth-central Oregon for a multi-day program of natural history instruction. The field station,operated by the Oregon Museum of Science and Industry in Portland, is one of the mostcomprehensive science camps in the nation. It is adjacent to the Clarno unit of the John DayFossil Beds National Monument and offers

St. john’s wort: nih study failed

St. John’s Wort: NIH study failed On 10th April, 2002, the American medical journal JAMA (287: 1840 – 47) published a controlled clinical study with St. John’s Wort extract. In the following, the members of the “St. John’s Wort” International Consensus Conference comment on the published data. The authors treated 340 patients with moderately severe depression for eight weekswith

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment