Microsoft word - 20130510 programma.doc

Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 30 en 31 mei Conference Centre Sparrenhorst Nunspeet Programma (onder voorbehoud)

Donderdag 30 mei 2013

Opening door de dagvoorzitter Mr. R. (Roderik) van Grieken, directeur/oprichter Nederlands Debat Instituut Welkom door de gastheer en de (toekomst)visie van de NVZA Drs. F.M.P. (Frans) Lindelauf, voorzitter NVZA, hoofd ziekenhuisapotheek St Jansdal Reflectie en visie op overheveling van specialistische geneesmiddelen en de positie van de ziekenhuisfarmacie Drs. H.R. (Hugo) Hurts, directeur Directie GMT, Ministerie van VWS Elevator pitches: visie op de rol en kansen van de apotheker werkzaam in het ziekenhuis belicht vanuit diverse maatschappelijke invalshoeken Prof. dr. P.C. Huijgens, voorzitter HOVON, internist-hematoloog Dr. J.T.M. (Hans) van der Schoot, bestuurslid NVZ, voorzitter raad van bestuur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en OLVG in Amsterdam De heer drs. H.J.L. (Lodewijk) Ridderbos, algemeen directeur Dr. M.A. Dutrée, directeur Nefarma Overheveling: kans of bedreiging? Onderling debat tussen maatschappelijke partners en de zaal onder leiding van de dagvoorzitter. Lunch en posterpresentaties in twee parallelsessies Workshopronde 1 (keuze uit diverse workshops) Workshopronde 2 (keuze uit diverse workshops) Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 30 en 31 mei Conference Centre Sparrenhorst Nunspeet Presentaties en discussie recent gepromoveerden  Dr. H.A.W. van Onzenoort: “Treatment adherence in hypertension”  Dr. F. Karapinar: “Transitional Pharmaceutical Care for Patients  Dr. A.J. Risselada: “Genetic determinants for metabolic Het belang van communicatie en klantvriendelijkheid Prof. dr. P.A. (Pieter) van der Kant, directeur Onderzoeksbureau voor Communicatie & Management Samenvatting dagvoorzitter en afsluiting Netwerkborrel met aansluitend ledendiner
Vrijdag 31 mei 2013 Thema: “Preventie, als meest doelmatige zorg”

8.30-9.25 uur
Prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts, lid NVZA, hoofd ziekenhuisapotheek, Welkom door gastheer en korte terugblik op Dag 1 Drs. F.M.P. (Frans) Lindelauf, voorzitter NVZA, hoofd Prof. dr. J. (Johan) Garssen, Professor of Immunopharmacology of Nutrition, Universiteit Utrecht De beste kankerzorg en de beste toegang tot kankerzorg: ervaringen van een patiënt Dr. H.C. (Peter) Kapitein, oprichter en ambassadeur van Alpe d’HuZes, programma manager bij De Nederlandsche Bank Sport in plaats van een pil: effecten van sport en bewegen bij ziekte B. (Bas) van de Goor, oprichter BasvandeGoorFoundation, oud- Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 30 en 31 mei Conference Centre Sparrenhorst Nunspeet Sporten als medicijn: zin of onzin? Interactiedebat met panel en de zaal onder leiding van de dagvoorzitter  Peter  Hans Smid, sportarts namens de Vereniging van  Eric Lenselink, Manager Sportontwikkeling at NOC*NSF Lunch en posterpresentaties abstracts in twee parallelsessies Workshopronde 1 (keuze uit diverse workshops) Workshopronde 2 (keuze uit diverse workshops) Korte wetenschappelijke voordrachten van de beste 6 abstracts. Moderator: Prof. dr. B.M. (David) Burger, Ziekenhuisapotheker UMC St. Radboud en voorzitter van de CWZO  Marcel van den Broek, UMC Utrecht: “Second-line anticonvulsive treatment in newborns with perinatal asphyxia during therapeutic hypothermia after phenobarbital – midazolam or lidocaine?”  Patricia van den Bemt, Erasmus MC: “The Effect of Pharmacy- based Medication Reconciliation on Unintentional Medication Discrepancies in Acute Hospital Admissions of Elderly Patients: a Multicenter Study”  Willemijn Eppenga, ZANOB: Ineffectiveness and adverse events of nitrofurantoin in women with urinary tract infection and renal impairment in primary care  Nakisa Khorsand, AHZ: “A low fixed dose of Prothrombin Complex Concentrate is cost effective in emergency reversal of vitamin K antagonists”  Rob ter Heine, Meander Medisch Centrum: “The quantitative effect of serum albumin, serum urea and valproic acid on unbound phenytoin concentrations in children”  Maren Blonk, UMC St. Radboud: “Nevirapine Dose Escalation or Immediate Full Dose When Switching from Efavirenz to Nevirapine in HIV-infected Patients in the ATHENA Cohort Study” - beste abstract door CWZO - beste opleidingsdag door VAZA Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 30 en 31 mei Conference Centre Sparrenhorst Nunspeet Workshops


Benchmarking van uitkomsten van farmacotherapie in de dagelijkse patiëntenzorg:
Wat is het en wat kan ik ermee?
Sprekers: dr. M. (René) van Hulst, ziekenhuisapotheker Martini Ziekenhuis en
gezondheidseconoom, drs. P.J. (Pieter) Helmons, ziekenhuisapotheker St Jansdal en dr. E.
(Ewoudt) van de Garde, ziekenhuisapotheker St. Antonius Nieuwegein en epidemioloog

Het aantonen van kwaliteit en doelmatigheid van farmacotherapie wordt in de dagelijkse
praktijk steeds belangrijker. Dit kan door het vergelijken van processen en uitkomsten met
anderen. In deze workshop worden aan de hand van een bewezen systeem in de VS (70
academische ziekenhuizen) en een vergelijkbaar systeem in Nederland (Santeon
Farmadatabase, 6 ziekenhuizen) de uitdagingen, mogelijkheden en kansen voor de
ziekenhuisfarmacie besproken.
Dag 1 – 1e workshopronde - vol
Dag 1 – 2e workshopronde
Dag 2 – 2e workshopronde -vol

Hoe ontwerp je een patiëntgerichte poliklinische apotheek?
Sprekers: drs. V.J.B. (Victor) Huiskes, poliklinisch apotheker Sint Maartenskliniek Nijmegen
en drs. E.J. (Eward) Melis, poliklinisch apotheker Apotheek UMC Utrecht

Op welke manier kan je in het ontwerp van een apotheek uitdrukking geven aan je visie op
Farmaceutische Patiëntenzorg? Deze vraag wordt bediscussieerd aan de hand van twee
mooie praktijkvoorbeelden waarbij de sprekers de hele ontwerpfase van een poliklinische
apotheek hebben doorlopen. De patiënt wordt hierbij als centraal uitgangspunt genomen.

Dag 1 – 2e workshopronde
Dag 2 – 1e workshopronde


Overheveling: casuïstiek uit de praktijk

Moderator: dr. B.J.F. (Bart) van den Bemt, poliklinisch apotheker, Maartenskliniek

De overheveling van specialistische geneesmiddelen naar de ziekenhuizen biedt vele
kansen maar ook knelpunten. Wat kunnen we leren van het proces van de overheveling tot
nog toe? Welke goede voorbeelden zijn er bekend en voor welke uitdagingen staan we? In
deze workshop wordt gekeken naar de distributie, medicatieveiligheid, farmaceutische
patiëntenzorg, doelmatigheid en bekostiging van de overgehevelde middelen. Ook worden
voorbeelden uit de praktijk uitgewisseld en een blik geworpen op de overheveling 2014.

Dag 1 – 1e workshopronde - vol
Dag 2 – 2e workshopronde - vol

Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen 2013
Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 30 en 31 mei Conference Centre Sparrenhorst Nunspeet

Inzet patiëntvriendelijke ICT: hulpmiddel bij doelmatige zorg
Sprekers: dr. M.N. (Marjolijn) Lub – de Hooge, ziekenhuisapotheker UMCG en drs. J.A.C.
(Johannes) van den Eerenbeemt, Design Thinkers

De overheveling van specialistische geneesmiddelen vraagt om een andere aanpak. Het
contact met patiënten en andere belanghebbenden wordt daarin steeds belangrijker. Design
Thinking geeft organisaties een beter begrip van de behoefte van patiënten en andere
belanghebbenden om daarmee de dienstverlening te verbeteren. In deze workshop wordt
aan de hand van de website van het UMCG en mogelijk andere ICT ondersteuning gekeken
hoe betere dienstverlening aan de patiënt geleverd kan worden zodat de zorg doelmatiger
wordt.
Dag 1 – 1e workshopronde
Dag 1 – 2e workshopronde

De ziekenhuisapotheker als aanspreekbare professional
Sprekers: Tobias van Elferen en Niek Kraut van Tekstflex

De ziekenhuisapotheker is als medebehandelaar een belangrijke spil in de behandeling.
Toch wordt niet altijd ervaren dat de aanwezige kennis en kunde ten volle wordt benut. Hoe
kunt u, door een zelfbewuste communicatie, uw professionaliteit over het voetlicht brengen?
In deze interactieve workshop bieden wij u concrete handvatten om de positionering van de
ziekenhuisapotheker te verbeteren. Dit wordt gedaan aan de hand van een casus en
vraaggesprekken en technieken uit de publieke communicatiepraktijk.

Dag 1 – 1e workshopronde – vol
Dag 1 – 2e workshopronde -
Dag 2 – 1e workshopronde – vol
Dag 2 – 2e workshopronde – vol


Hoe verkopen we onze zorg?

Sprekers: Onderhandelaar die namens ziekenhuis contracten met zorgverzekeraars afsluit,
vertegenwoordiger zorgverzekeraar, poliklinisch apotheker en ziekenhuisapotheker.

Met de veranderingen in het zorglandschap, verandert ook de inrichting van onze zorg. Wat
zijn eigenlijk de producten van de ziekenhuisapotheker en hoe zorgen we ervoor dat deze te
herkennen zijn? En misschien wel nog belangrijker: hoe zorgen we ervoor dat we hiervoor
betaald krijgen uit de DOT en/of uit extramurale financiering? Vragen die de
ziekenhuisapotheker nu en zeker in de nabije toekomst te wachten staan! Een ding is zeker:
onderhandelaars van het ziekenhuis en de zorgverzekeraars worden daardoor een steeds
belangrijkere partner van de (poli-)klinisch apotheker.
Maar wat speelt er bij deze mensen, waar staan zij op te wachten, en hoe zorgen we als
(poli-)klinisch apothekers dat onze producten meegenomen worden in de onderhandelingen.
Discussie en antwoorden op deze vragen staan centraal in deze workshop.

Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 30 en 31 mei Conference Centre Sparrenhorst Nunspeet Dag 1 – 2e workshopronde - vol
Dag 2 – 1e workshopronde - vol

Geneesmiddeltekorten
Sprekers: drs. I.M. (Irma) Rigter, ziekenhuisapotheker AMC en drs. G.B. (Bas) Drese,
ziekenhuisapotheker Gelre Ziekenhuizen

Geneesmiddelentekorten komen veel voor in Nederland en het oplossen hiervan zorgt niet
alleen voor extra werkbelasting voor apothekers, maar ook voor aanzienlijke kosten vanwege
de inzet van extra capaciteit. Het preferentiebeleid kan als een van de oorzaken worden
genoemd. Deze conclusies trekt het IVM in haar rapport (dec. 2012) uitgebracht in opdracht
van het ministerie van VWS. In dit rapport worden tevens een groot aantal aanbevelingen
gedaan. Wat is de stand van zaken en wat is de visie van de ziekenhuisfarmacie hierop?

Dag 1 – 1e workshopronde
Dag 2 – 2e workshopronde

Succesvolle labbepalingen: als wetenschap doelmatig wordt
Sprekers: dr. L.J.J. (Luc) Derijks, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog (Maxima
Medisch Centrum) en drs. A. Warman, ziekenhuisapotheker i.o. (Maxima Medisch Centrum)

In deze workshop worden twee toonaangevende voorbeelden van doelmatige labbepalingen
belicht, te weten TPMT-genotypering bij thiopurines en infliximab dalspiegel en -
antilichaambepaling. Het tweede gedeelte is interactief, waarbij wordt ingegaan op
randvoorwaarden voor doelmatigheid en tevens een eigen voorbeeld wordt uitgewerkt.

Dag 1 – 1e workshopronde
Dag 1 – 2e workshopronde

Demedicalisering door sport: wie doet er mee?!
Sprekers: Bas van de Goor, Hans Smid, Achmea, NOC*NSF

Het is algemeen bekend dat er een relatie is tussen sport en bewegen en medicatiegebruik.
Maar, over welke relatie hebben we het en welke effecten zijn dit? Is er voldoende
onderzoek en zo ja hoe zorgen we ervoor dat deze kennis op de juiste plek is?
In deze workshop wordt toegewerkt naar een eerste opzet van een subsidieaanvraag binnen
het Nationaal Preventie Programma van het ministerie van VWS waarin sport als medicijn
centraal staat. Samen met de aanwezige partijen wordt een multidisciplinaire insteek
gekozen om de veelzijdigheid van deze aanpak op aspecten van zowel preventie,
onderzoek, voorlichting, kostenbesparing als kwaliteit van leven te borgen. Praat en
discussieer mee vanuit uw visie op de ziekenhuisfarmacie!

Dag 2 – 1e workshopronde

Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen 2013

Source: http://www.nvza.nl/ufc/file2/nvza_sites/nvza/a260697b04a943e0c3d4ea275889a6e8/pu/20130510_Programma_Ziekenhuisfarmaciedagen.pdf

2007 midwest dental conference

AVOID LIABILITY: KNOW YOUR PATIENT’S MEDICATIONS AND THEIR IMPACT ON DENTAL TREATMENT Second District Valley Forge Dental Association King of Prussia, Pennsylvania October 10, 2012 ********************************************* No. 1 HYDROCODONE WITH ACETAMINOPHEN (generic) - More efficacious than codeine, less nausea & vomiting 2nd mo

A generic.xls

CHITTORGARH SAHAKARI UPBHOKTA THOK BHANDAR LTD., ALPHABETICAL RATE LIST OF GENERIC MEDICINES Bhandar Sale Rate (L1 + Salt Name / Generic name Purchase M.R.P. Of Category Price(L1) 13 ALL.HYDROXIDE + MAG.HYDRO + DIMETHI Syp17 ALPHALIPOIC ACID + MV + ANTIOXI. + CHROM. 22 ALPRAZOLAM 0.25 mg + PROPRANOLOL 20 mg 23 ALPRAZOLAM 0.25 mg + SERTALINE 50 mg Tab24 AMBROXOL HYD

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment