Onderzoek naar het ontstaan van lichtovergevoeligheid

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM ONDERZOEK NAAR ONTSTEKINGSCELLEN IN DE HUID BIJ PATIENTEN MET
CONSTITUTIONEEL ECZEEM OF PSORIASIS
Bij u is in het verleden constitutioneel eczeem of psoriasis vastgesteld. Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van deze ziekten zijn we een project gestart waarvoor we uw medewerking willen vragen. Doel van het onderzoek:
In dit onderzoek wordt de rol van ontstekingscellen in de huid van patiënten met constitutioneel eczeem of psoriasis onderzocht. Bij dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe techniek die is ontwikkeld door het Harvard Skin Disease Research instituut in Boston (Verenigde Staten). Hierdoor is het mogelijk geworden onderzoek te verrichten naar belangrijke ontstekingscellen met een regulerende functie (zogenaamde regulatoire T cellen), die verantwoordelijk worden voorondersteld voor het ontsporen van de ontstekingsreactie bij eczeem en psoriasis. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het ontwikkelen van meer gerichte therapieën voor patiënten. Wat houdt het onderzoek voor u in?
Wij zullen u vragen om op 1 eczeemplek (circa 2 bij 2 cm) en 1 plek waar géén eczeem aanwezig is (circa 2 bij 2 cm), gedurende 1 week voor uw bezoek aan de polikliniek géén hormoonzalven (zoals bijvoorbeeld: Triamcinolon, Cutivate, Elocon, Emovate, Betamethason of Dermovate) te smeren. Bij uw bezoek aan de polikliniek zullen vervolgens uit beide plekjes 1 biopt worden afgenomen. Tevens zal de huid worden geïnspecteerd om de ernst en uitgebreidheid van het eczeem / de psoriasis in te Het afnemen van een biopt
Bij het afnemen van een biopt wordt in de huid een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof gespoten. Vervolgens wordt met een klein “boortje” (4mm doorsnede) een stukje huid verwijderd. Er ontstaat een wondje dat vanzelf geneest. Er zou een ontsteking van het wondje kunnen optreden of kan er op langere termijn littekenweefsel ontstaan. In de praktijk wordt dit zelden gezien. Wel is het zo dat de plekjes na genezing vaak gedurende maanden iets lichter blijven in vergelijking met de omliggende Eventuele nadelen
Op de plek waar het biopt is afgenomen, zou een ontsteking van het wondje kunnen optreden of kan er op langere termijn littekenweefsel ontstaan. In de praktijk wordt dit zelden gezien. Wel is het zo dat de plekjes na genezing vaak iets lichter blijven in vergelijking met de omliggende huid. Vertrouwelijkheid
De gegevens uit het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens kunnen anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijke presentaties. Persoonsgegevens zijn alleen bij de onderzoekers bekend. De gegevens kunnen met toestemming van de vrijwilligers doorgegeven worden aan de Weigeren voor en tijdens onderzoek
Uw deelname aan dit onderzoek is op vrijwillige basis. U kunt ook tijdens het onderzoek uw medewerking intrekken, zonder dat u hier een reden voor hoeft aan te geven. Het stoppen met het onderzoek zal geen gevolgen hebben voor verdere behandeling. Verzekering
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft, als opdrachtgever voor dit onderzoek, een risicoverzekering afgesloten voor proefpersonen die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie over de verzekering verwijs ik u naar de bijlage behorende bij deze brief. Hoe te handelen bij klachten?
Als u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit melden aan de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Patiëntenservice (te vinden in het AZU naast de centrale Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met : Dr. DirkJan Hijnen, dermatoloog in opleiding/onderzoeker D.J.Hijnen@umcutrecht.nl Drs. Inge Haeck / Drs. Onno ten Berge, arts-onderzoekers tel. Indien u wilt overleggen met een onafhankelijke arts, die niet bij het onderzoek betrokken is, kunt u contact opnemen met Dr. Sigurdsson, tel. 030 – 2507411

Source: http://dermatologyutrecht.nl/pdf/tcellen_huid.pdf

Microsoft word - 09_résumés_0606.doc

Résumé de la conférence-atelier donnée à Fribourg le 29 mars 2004 par M. Marc Reisinger, de Bruxelles Bateson: vers une théorie systémique de la dépendance Introduction Dans un article publié en 1971, Gregory Bateson, qui est l'auteur du rapprochement entre la double contrainte (double bind) et la genèse de la schizophrénie, opérait un rapprochement encore plus surpr

Dsc measurement of pharmaceuticals

TA no.79 DSC Measurement of Pharmaceuticals 2007.9 - Crystal polymorphism and crystallinity - In this brief, we measure Carbamazepine, an an-Differential scanning calorimetry (DSC) has been tiepileptic drug, and ursodeoxycholic acid, a chol-added as a general testing method to the Japanese eretic drug, to ascertain the differences of crystal Pharmacopoeia and is widely used to e

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment