Agderdyreklinikk.no

CURRICULUM VITAE
Utdannelse: 1989 - Berg videregående skole, International Baccalaureate linje 1990/96 - Norges veterinærhøgskole 1997 – Kurs – Laboratory Animal Science, NVH (bestått) 1997 – Kurs - Basalt teorikurs: Prinsipper og bruk av flowcytometri, SIFF 1999 – Kurs – Kurs i Statistikk og Forskningsmetodikk, NVH 5 vektall (bestått) 2000 – Kurs – KJB495 Avansert Immunologi, UiO 3 vekttall (bestått) 1998 - 2003 – Dr.med.vet. stipendiat på prosjekt “Investigations on the immune suppression in experimental Anaplasma phagocytophilum infection in sheep”. Seksjon for mikrobiologi og immunologi, FMN ved Norges veterinærhøgskole. Disputert 19.mars 2004. 2008 - kurs – Clinical Behavioural Medicine, NVH 2008 - kurs – Immobilisering av ville dyr, NVH 2009 – kurs – Akuttmedisin i Smådyrpraksis, Viul 2009 – kurs – Akuttmedisin, Orion Pharma 2010 – kurs – Basal ultralyd – Kruuse Danmark Praksis: 1995 - Vega kommune; veterinær vikar 1995/96 - Østre Bærum Dyreklinikk; veterinær vikar 1996/97 - Hospitant ved Seksjon for mikrobiologi og immunologi, FMN og Institutt for smådyrmedisin ved N.V.H. på prosjektet «Immunpatogenetiske studier av autoimmun keratoconjunctivitis sicca hos hund» 1997/98 - Forskervikariat ved Seksjon for mikrobiologi og immunologi, FMN ved N.V.H. på delprosjektet «Immun respons hos geiter eksperimentelt podet med Mycobacterium avium ss.paratuberculosis». 1998 – 2003 Stipendiat ved Norges veterinærhøgskole. 1999 - 2007 Bygdøy Smådyrklinikk; daglig leder 2007 - Doktor Dyregod, deltids klinikkveterinær 2007-2008 PetVett Bygdøy Dyreklinikk, deltids klinikkveterinær 2008 Mattilsynet Aust Agder, inspektør 2008-2011 Arendal Dyreklinikk, deltids klinikkveterinær 2009 - i dag: Tromøy Dyreklinikk, daglig leder 2011 Agder Dyreklinikk, deleier, veterinær Internasjonale publikasjoner/presentasjoner: 1. W.P.Bredal, S.K.H.Knagenhjelm*, S.I.Thoresen: «Serum antibody titer used to diagnose localized tetanus in a dog» muntlig presentasjon på 41ste BSAVA Congress, april 1998. 2. H.J.Larsen, A.K.Storset, H.Hasvold, S.K.H.Knagenhjelm*, G.Berntsen: «Cell-mediated immune response in goats during the first year of an experimental infection with Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis» 5th International Immunology Symposium, november 1998, India 3. H.J.Larsen, A.K.Storset, H.Hasvold, S.K.H.Knagenhjelm*, G.Berntsen, H.Brun-Hansen, G.Holstad: «Immune response of goats experimentally infected with Mycobacterium avium supsp. paratuberculosis» 6th International Colloquium on Paratuberculosis, februar 1999, Melbourne, Australia. 4. A.K.Storset, S.K.H.Knagenhjelm*, G.Berntsen, H.J.Larsen: « IL-2 receptor expression as a marker of cellular mediated immunity in goats experimentally infected with M.avium subsp. Paratuberculosis, juni 1999, Madrid, Spania. 5. S.K.H.Knagenhjelm*, K.Frøyland, A.Ringvold, E.Bjerkås, I.Kjønniksen: «Toxicological evaluation of cyclosporine eye drops». Acta Opthalmol. Scand. 1999: 77:200-203 6. S.K.Whist*, A.K.Storset, H.J.Larsen: «The use of interleukin-2 receptor expression as a marker of cellmediated immunity in goats experimentally infected with Mycobacterium avium ssp.paratuberculosis» Vet. Immunol. Immunopathol. 2000 Mar 15; 73:207-218. 7. A.K.Storset, H.Hasvold, M.Valheim, H.Brun-Hansen, G.Berntsen, S.K.Whist*, B,Djønne, C.McL.Press, G.Holstad and H.J.Larsen: “Peripheral immune responses, bacteriological and pathological findings in goats experimentally infected with Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis” Vet.Immunol.Immunopathol. 2001: 80:271-287. 8. S.K.Whist*, A.K.Storset, G.M.Johansen, H.J.S.Larsen: “Leukocyte subpopulations in sheep experimentally infected with Ehrlichia phagocytophila” 6th International Veterinary Immunology Symposium, july 2001, Uppsala, Sverige. 9. S.K.Whist*, A.K.Stortset, H.J.S.Larsen: ”Functions of neutrophils in sheep experimentally infected with Ehrlichia phagocytophila” Vet.Immunol.Immunopathol. 2001: 86: 183-193 10. S.K.Whist*, A.K.Stortset, H.J.S.Larsen: ” Modulation of leukocyte populations and immune responses in sheep experimentally infected with Anaplasma (formerly Ehrlichia) phagocytophilum” Vet.Immunol.Immunopathol. 2003. In press. 11. S.K.Whist*, A.K.Stortset, H.J.S.Larsen: ” Immunosupppression in 6 week old lambs experimentally infected with Anaplasma phagocytophilum” 2003. Research in Veterinary Science. Submitted. * Jeg giftet meg (men nå separert) og skiftet i den forbindelse navn fra S.K.H.Knagenhjelm til S.K.Whist 1. S.K.H.Knagenhjelm og K.Toubro: «En oversikt over autoimmun keratokonjunktivitis sicca hos hund og en sammenligning med en lignende lidelse hos menneske: Sjögren´s syndrom». Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole 1996. 2. S.K.H.Knagenhjelm: «Immundiagnostikk ved autoimmun keratoconjunctivitis sicca hos hund». Posterpresentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Sundvolden Hotell, januar 1997. 3. S.K.H.Knagenhjelm, W.Bredal: «Bruk av serologi ved diagnostikk av lokalisert tetanus hos hund». Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Sundvolden Hotell, januar 1997. 4. S.K.H.Knagenhjelm, A.Storset, H.Hasvold, H.J.S.Larsen: «Flowcytometrisk måling av interleukin-2 reseptor respons etter in vitro stimulering av lymfocytter fra geiter podet med Mycobacterium avium ss. paratuberculosis.» Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 5. H.Hasvold, S.Knagenhjelm, G.Berntsen, H.J.Larsen, O.Sigurdardottir & Ø.Kolbjørnsen: «Cellulær immunologiske metoder for påvisning av Mycobacterium avium ss.paratuberculosis infeksjon hos storfe». Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 6. A.K.Storset, H.Hasvold, S.K.H.Knagenhjelm, G.Berntsen, H.Brun-Hansen, S.F.Nilsen, G.Holstad & H.J.S.Larsen: Paratuberkulose hos geit. Immunrespons ved eksperimentell infeksjon.» Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 7. S.K.H.Knagenhjelm & W.P.Bredal: «Diagnostisk immunisering ved tetanus hos hund». Posterpresentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 8. A.K.Storset, S.K.H.Knagenhjelm, H.J.S.Larsen: «Fenotyping av hviteblodlegemer hos geit ved hjelp av flowcytometri.» Posterpresentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998.

Source: http://agderdyreklinikk.no/wp-content/uploads/2011/09/CVknagenhjelm.pdf

Microsoft word - publicaciones cociente con if e hi

Publicaciones en las que COCIENTE S.L. ha participado en su redacción. Ordenadas por factor de impacto (2011) de la revista [Carta] Rico-Villademoros F, Calandre EP. Confounding by indication and the risk of hyperlipidemia in observational studies of antipsychotics. [Carta] Rico-Villademoros F, Calandre EP. Reasons for prescription of serotonin receptor 2A–blocking antidepressants may conf

Microsoft word - diabetes medication guide.doc

Diabetes Medication Guide The purpose of this guide is to provide general care information regarding management of diabetes. The guidelines are not intended to preclude more extensive evaluation and management of the patient by specialists as needed. This guideline is based on the American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes – 2009, Diabetes Care, volume 32, Suppl

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment